Milványi Cseszneky Miklós: „Élj sugárzóan mint a Nap”

Don Cupitt és a szoláris etika

Don Cupitt, a híres-hirhedt radikális anglikán teológus és filozófus, egyike posztmodern és posztkeresztény korunk legeredetibb gondolkodóinak. Cupitt leginkább a Hit Tengere (Sea of Faith) mozgalom alapítójaként és a vallási nonrealizmus szellemi atyjaként ismert.

Mind a hagyományos vallások, mind a tradicionális hittételeket egyre inkább megkérdőjelező természettudomány világfelfogását Tovább >>

Milványi Cseszneky Miklós: Párbeszéd

­A magyar lelkületű unitarizmus Éltető Lajos szerint három alapelven nyugszik: szabadság, türelem és józan ész. Az unitárius szentháromság azonban nem létezhet a kovász szerepét betöltő párbeszéd nélkül. A szabadság mások meghallgatására irányuló készség nélkül a hordószónokok szabadsága: mindenki elmondhatja a véleményét, s ki-ki csatlakozhat a számára szimpatikus táborhoz, de az eltérő véleményű csoportok tagjai nem érintkeznek Tovább >>

Koppándi Botond: Térjen vissza a lélek!

Egyházi beszéd a lupényi köri közgyűlésen

Text: 1Kir 17, 21-24 Kedves Testvéreim! A „hely szellemétől” átitatva, nagy tisztelettel és nagyrabecsüléssel fordulok a lupényi egyházközség híveihez, akik vállalták ezévi köri közgyűlésünk megszervezését! Lelket melengető és komoly önvizsgálatra késztető az a hozzáállás, amellyel egy maréknyi unitárius, itt, a végeken, vívja mindennapos harcát az elmúlással- úgy, hogy nem a statisztikára Tovább >>

T. Szabó Előd: Kiskarácsony, nagykarácsony

 

Adventi beszéd

Lk 3,4-6; 10-11

(Kolozsvár)

Közlés a szerző szíves engedelmével. 

Szeretettek köszöntelek mindannyiatokat ezen a vasárnapon; köszöntelek titeket, akik meghallottátok a harangok hívogató hangját és úgy éreztétek, hogy itt a helyetek e közösségben, szükségét éreztétek annak, hogy lelketeket megmelegítsétek e Tovább >>

André Gounelle: Szabadelvűség - liberalizmus

A klasszikus nyelvben a szabadelvű - liberális - elsősorban „nagylelkűt" jelent. A szó nem gondolatot vagy véleményt minősít, hanem a magatartásra és viselkedésre vonatkozik. La Mothe le Vayer (17. század) szerint a szabadelvű se nem fukar, se nem bőkezű. Pénzt, erőt, időt nem pazarol, aminthogy nem is adagolja ezeket. Jövedelmét nem csak a maga hasznára fordítja, szántszándékkal költi arra, hogy másokat hatékonyan segítsen. A 19. században, Tovább >>

Dobbantó-tábor Illyefalván

http://www.kronika.dntcj.ro/cgi-bin/kronika.cgi?ff=arh/a225/cikk0 Nemzetközi unitárius konferencia Erdély megismertetéséért Második alkalommal szervezte meg a marosvásárhelyi unitárius egyházközség a gyermeklapjáról elnevezett Dobbantó-tábort. Ez alkalommal egy hétig Illyefalván nyaralt az a 33 gyerek, akik a hagyományos népi mesterségekkel ismerkedtek, néptáncot tanultak, énekeltek, angolul tanultak, és kirándulásokon vettek részt. Nagy Gizella tiszteletes Tovább >>

Milványi Cseszneky Miklós: Alapok

I.

A terror ismét lecsapott. London ezer sebből vérzik, s vele együtt minden józan gondolkodású ember szíve. A fanatizmus, a fundamentalizmus azonban nem ismer józanságot, csak a szentnek tartott alapok, tanok, könyvek szentnek tartott mocskát. Manapság divatos azt hangoztatni, hogy nem az iszlám vallás felelős a merényletekért, hanem egyes eltévelyedett szélsőségesek bűneiről van szó. De ne áltassuk magunkat: a Koránból, s más tekintéllyel bíró Tovább >>

Léta Sándor: Istenre nézz, mert Ő is szemmel tart téged

Lekció: Mk 4, 26-27; 30-34 Textus: Jób 34,21 Mert ő szemmel tartja mindenkinek útját, és minden lépését jól látja. Egy gyülekezetbe új lelkész kerül. Első istentisztelete alatt a gyülekezet fele állott az imádság alatt, a másik fele meg ült. És ez így zajlott minden vasárnap. Végül a lelkész, tanácstalanul, felkereste a gyülekezetben előtte szolgált idős lelkészt és megkérdezte: - Mi a szokás a gyülekezetben – hogy imádság alatt álljanak Tovább >>

Újévi jókívánság és nyelvvizsga

Aki ezt simán elolvassa és megérti, az tud még magyarul! - éjl Miként a kalucsnira tapadó agyagos sár ölelő karjaiból kibontakozó kocsikerék csikorgása által felébresztett tanyai kuvaszkutya bundájába kapaszkodó kullancsbogár szemeiből kicsorduló könnycseppekben visszatükröződő régi rablólovagvár felvonóhídjából kiálló rozsdás vasszögek összetartják annak alkotórészeit, azonképpen tartson bennünket is össze a barátság és a szeretet; valamint a Tovább >>

Mit nyújthat az unitárius vallás a 21. század emberének ?

Józsa István Lajos kökösi unitárius lelkész előadása, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának támogatásával megrendezett Kézdivásárhelyi Unitárius Napok című rendezvényen. Tisztelendő hallgatóság, kedves keresztény Testvéreim! A XX. század embere annyira hitt a tudomány mindenhatóságában, hogy arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy egy józan emberi együttműködéssel létrehozott ideális társadalom megold minden problémát, Tovább >>

Olvasás: 9760