2010 Önképzés - Nemzetépítés

Gyermekprogram

A délelőtti előadások alatt Simon Éva - tanítóképzőt végzett pedagógus - felügyelete alatt gyermek és ifjúsági programot tartunk a 3 és 15 év közötti gyermekek és ifjak számára. Két, esetenként három külön csoportban, érdekes, játékos, magyarság és közösségtudatot fejlesztő programokat szervezünk meghívott előadóink és tehetséges tagjaink segítségével. Költségeink törlesztésére szerény anyagi támogatást kérünk: egy gyermek után $50, kettő után $75

A felnőttek számára meghirdetett délelőtti előadások időtartama alatt játékos foglalkozás várja a táborban résztvevő gyermekeket. Az együtt eltöltendő egy hét alatt alkalmuk nyílik sok verssel, énekkel, mesével megismerkedni és részt venni ismert vagy megismerésre váró népi gyermek- játékokban. A kézműves foglalkozások pedig, a gyermek kreativitását, a természetes anyagokhoz való viszonyát kívánják erősíteni.

Habár a táborban megtanult versek, énekek és az elkészített tárgyak egy előadás keretén belül bemutatásra kerülnek a szülők és résztvevők előtt, a foglalkozások mégsem teljesítmény-centrikusak. Inkább azt szeretnék tudatosítani az első-, második-, harmadik generációs gyerekekben, hogy a magyar nyelvi környezet megismerése, gyökereik ápolása nem hátrányt jelent egy többségi kultúrával szemben, hanem egy olyan előnyt, amely hozzájárulhat személyiségük egészséges fejlődéséhez, és ezáltal olyan felelős felnőtté válhatnak, akik tudatosan vállalják identitásukat és értékes tagjai lehetnek egy olyan világnak, amelyben mindenki „ otthonra” talál.

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” - Tamási