Beszámoló

Letöltés pdf formátumban

Fülöp M. Ágnes és Bokor Erika  riportja
2010. szeptember 5.

Augusztus közepén egy hétig magyar szóval, énekkel telt meg az Ohio-i Lake Hope Állami Park, ahol a Magyar Baráti Közösség 37-ik alkalommal tartotta évi ITT-OTT Találkozóját.  Régi ismerősök, barátok, újonnan csatlakozó családok és fiatalok vidám együttlétéről adunk hírt. Több mint 150-en jöttek el az összejövetelre USA több államából.  Képviselve volt Ohio, Connecticut, Texas, Virginia, New Jersey, Florida, Wisconsin, Minnesota, Michigan, Indiana és legnagyobb számban Illinois.  Az Európából érkezett vendégek közül többen jöttek Magyarországról, Vajdaságból és Erdélyből.  Kisgyermektől 90 éves korig mindenki együtt élvezte a gazdag programot és az együttlét örömeit. Tóbiás Attila református lelkész Istenszolgálata után, Bokor Erika elnök megnyitó beszédében köszöntötte a résztvevőket és a vendégelőadókat.  Utána távollevő barátaink meleg hangú üdvözleteit olvastuk fel.  Az MBK egyik alapító tagja, Éltető Lajos, gondolatai megfogalmazták idei találkozónk lényegét, lelkületét:

“Tanácsunk idén az Önképzés - Nemzetépítés címet adta találkozónknak… társaságunk kezdete óta azt hirdeti, hogy magyarságunkat, magyar azonosságunkat vallási szintre kell emelnünk, mivel nem a Kárpát-medence melegágyában élünk, ahol ez a tudat a környezettől adva van. Aki itt, a szétszórtságban meg akarja találni az utat ősei, ősi népe, ősi földje felé, annak nem elég a magyar származás, annak képeznie kell magát, hogy méltó, érdemes tagja lehessen nemzetünknek. Őriznie, csiszolnia kell a magyar nyelvtudását, meg kell ismernie a magyar történelmet, mai politikai és egyházi problémáinkat, népi és nemzeti kultúránkat. Ebben a szétszórtságban élő ember legtöbbször magára van utalva - önképzésre ugyanis, melyben ma már egyre több segédeszközt találhat, többek között a világhálón.

A nemzet egyedi emberekből tevődik össze, ezek minőségéből ered a nemzet erkölcsi értéke.

Egyhetes programunknak nem lehet célja a kulturális hiányosságaink pótlása. Arra azonban elég, hogy felébressze, felfrissítse érdeklődésünket magyar tárgyak, magyar értékek iránt, egymást is buzdítva, lelkesítve.  Sokan azt mondják, ez az egyhetes együttlét egész évre megerősíti őket ebben lelkileg. Adja Isten, most is így legyen…”

A hét folyamán, előadásokat hallhattunk nemzeti önképünk kialakulásáról és jelenlegi helyzetéről.  Szó volt nehézségekben való túlélésről, kisebbségi sorsról, és egy új nemzeteszme megfogalmazásának, valamint nemzeti öntudatunk ápolásának fontosságáról.  E témával foglalkozó előadóink között volt Borsi-Kálmán Béla, Böjtös László, Ludányi András, Purger Tibor, Somogyi Balázs, és Szentkirályi Endre.

Kedden rövid beszámolók forgószínpadán hallhattunk egymás munkájáról, segélyakciójáról, és élményeiről.  Hallottunk az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetemről (Szöllősy Pál), Szatmár környékéről (Nits János), a délvidéki „Vikingek” táboráról (Ludányi András), és az Észak-Amerika-i CTP Ösztöndíjas Programról (Csizovszki Balázs és Baricz István).  A Fogtündér (Terdik Attila) és a Szeretet Iskolája (Göndöcs Rita) akciókról, és ezek további támogatásának lehetőségeiről is tudomást szereztünk.  Fiataljaink pedig élénk, friss élménybeszámolót hoztak a Cserkész Jubileumi Táborból. 

Az ITT-OTT Találkozó hete gazdagon tűzdelve volt kulturális és hagyományőrző programokkal, amelyek úgy oktatóak, mint szórakoztatóak voltak.  Ide tartozott két nagysikerű koncert (Balla Sándor és Balla Zsuzsánna: Opera Est; Török Testvérek:  Magyar Népzene), két film (Kiss Ferenc Koncertfilm:  Pávaének; Pigniczky Réka Dokumentumfilm:  Inkubátor), a könyvklub megbeszélés (Kovalszki Péter), és népi orvoslásról szóló előadás (Bernád Ilona.)  A péntek esti táncház (Török Testvérek) pedig úgy az új lépést tanuló táncosoknak, mint a lábukkal ritmusra dobogtató nézőknek, gazdag élményt biztosított. 

Ez évben meghirdettük a Fotózd le! – kiállítás és pályázatot, amelyre bárki benevezhetett.  Stephen Spinder, hivatásos fotóművész, beszámolt saját erdélyi munkájáról, fényképészeti tippeket adott, és segített a kiállításra benyújtott fotók kiértékelésben (lásd honlapunkon a beadott és díjazott fotókat.)  A jövőre nézve reméljük, hogy ez az élmény felkelti bennünk az érdeklődést az iránt, hogy környékünk-béli magyar életünket tudatosabban rögzítsük egymás, és az utókor számára. 

Közösségünk fontosnak tartja, hogy angol nyelvű programot nyújtson, azok a többnyire házastársak számára, akik a magyar nyelv ismeretének hiányában nem értenék meg a hét fő programjának előadásait.   E kis, de lelkes, csoport élményét Ludányi Panni magyar nyelv oktatása, Bártfay Artúr magyar történelmi előadásai és Nagy Attila beszámolója gyarapította.  Gyermekeink számára is élménydús programot nyújtottunk.  Játékos és oktató foglalkozás várta a délelőtti előadások alatt a kicsiket (Simon Éva) és külön foglalkozás (pl. citera-tanulás vagy íjazás) az idősebbeket.   A középiskolás meg egyetemista korosztályú fiatalok pedig Sándor Kinga vezetésével csónakázással, portyázással és röplabdázással dúsították a hét programját. 
 
Az ITT-OTT Találkozó programja nagyon gazdag volt, de talán a legnagyobb érték az együttlétből fakadt.  Abból, hogy képesek voltunk egy hét alatt egy élő, jól működő „falút” varázsolni a Reménység Tó partján.  Közös ebédjeink alatt megbeszélhettük a délelőtti előadásokon hallottakat, az erdővel övezett tóparton délután egymással barátkozhattunk, és az elmaradhatatlan késő esti közös palacsintázás és lángosozás után együtt népdalozhattunk, szórakozhattunk.  A szerda esti pikniken pedig együtt merítettünk erőt a tábortűz lángjából, hogy hazavihessünk valamit abból a szikrából, amit e hét élménye nyújtott számunkra.

Az ITT-OTT hete nagyon gyorsan eltelt.  A szombati búcsúzáson Bokor Erika elnök megköszönte mindenkinek a tartalmas hét sikeréhez adott munkáját, és szeretettel hívta a jelenlévőket a jövő évi újabb találkozóra.  Az Ifjúsági Csoport vezette az Istenszolgálatot és együtt énekeltük el a Magyar és a Székely Himnuszokat.  Valamennyien szép emlékekkel gazdagodva és szorosabbra font régi és új barátságokkal búcsúztunk abban a reményben, hogy a következő év augusztusában újra találkozunk.

Bővebb tájékoztató előző találkozóinkról a www.itt-ott.org –on található.  Mindenkit szeretettel várunk a következő ITT-OTT Találkozóra, 2011 augusztus 13-20 között a Reménység Tavánál!