Előadók

Balla Zsuzsánna (Michigan):  Zongora szakos zenei tanulmányait Marosvásárhelyen és Brassóban végezte.  Koncertjeivel Európa szerte örvendeztette hallgatóit.  Jelenleg családjával Amerikában él.

Balla Sándor (Marosvásárhely):  Opera és klarinétszakos tanulmányait a brassói és kolozsvári zeneakadémiákon végezte.  2006-tól a craiovai  Elena Teodorini Opera tagja, énekese.  Koncertjei és opera előadásai nagy sikert arattak Európa- és Amerika-szerte.  Jelenleg családjával Marosvásárhelyen él.

Bártfay, Artúr (Ohio):  Born near Flint, Michigan  to Hungarian parents who came to America before W.W. I, he retired after 25 years on the staff at Ohio State University.  In 2005, he taught conversational English to teens in Temesvár, Transylvania and visited cousins in seven Hungarian cities.

Bernád Ilona (Marosvásárhely):  Szakképzett szülésznő, a magyar népi orvoslás módszereit és természetgyógyászatot tanult és ezekről könyveket is írt.  Rokonnépeink gyógyászatát is kutatta (Lélekföld, Tibet, Belső-Mongólia.) Közzétett módszerei helyességéről folyamatosan visszajelzések jönnek. Vallja, hogy fontos gyógyító örökségünkkel élnünk, mert minden ember saját rendszerében gyógyul leghatékonyabban.

Bokor Erika (Illinois):   A hetvenes évek óta az MBK tagja, és öt éve gondnoka.  Férjével és lányával tevékenyen részt vesz a chicagói magyar életben, ahol több szervezeten keresztül dolgozik annak gazdagításán.  Hivatását pszichológusként végzi.

Borsi Kálmán Béla (Budapest):  Erdélyi származású történész, műfordító, diplomata.  Tanulmányait az ELTE-n végezte, és az MTA doktora.  Diplomataként a bukaresti és párizsi nagykövetségek politikai tanácsosa volt, és részt vett a JAK Füzetek és a Nagyvilág c. kiadványok munkájában.  A magyar–román–francia kapcsolatok történetével, a Kossuth-emigráció román kapcsolataival, valamint a magyar és román nemzettudat kérdéseivel foglalkozik. Jelenleg az ELTE tanára, és számos kötet és tanulmány szerzője és társszerzője.

Böjtös László (Ohio):  Építészmérnök.  1973-tól Magyarország tiszteletbeli konzulja.  Az ITT-OTT/MBK tagja a kezdeti évektől.  Volt tanácstag és gondnok.

Csizovszki Balázs (Jánoshalma/New York): Élelmiszer-minőségbiztosító mérnök, jelenleg a Calasanctius Training Program ösztöndíjas hallgatója a Medaille College-on, Buffalóban.  Korábban Magyarországon dolgozott a Pöttyös Túró Rudinál, és tanulmányai végeztével szeretne ismét hazatérni.

Kiss Ferenc (Budapest): zenész, zeneszerző, szövegíró, népzenegyűjtő és kiadó. Húsz éven át muzsikált a Vízöntő együttesben, a legendás Kolinda alapító tagja volt, az Etnofon Népzenei Kiadó művészeti vezetője. Mint zeneszerző, a világzene magyar vonulatában markáns irányzatot képvisel.  A Kárpát-medencében élő népek, de leginkább a magyarság archaikus folklórjából merítve, egy sajátos kompozíciós rendszert és egy csak rá jellemző, szintetizáló stílust alakított ki. A korszerű elektronika használata mellett jelentős szerepet kapnak műveiben az akusztikus népi hangszerek, a tradicionális játék- és díszítéstechnikák, előadásmódok. A hagyományos szövegek írott környezetbe ágyazásával is kísérletezik, így a régi formák új gondolatfolyosókat nyitnak meg a befogadóban. Szoros kapcsolatban áll a társművészetekkel. Számos mozifilmhez, animációhoz, színházi előadáshoz és kortárs táncszínházi koreográfiához komponált zenét. Muzsikusként több neves formációval és szólistával dolgozott.  Saját művei előadására néhány évvel ezelőtt megalapította az Etnofon Zenei Társulást, melyben a műfaj rangos előadóit tömörítette.

Kovalszki Péter (Michigan):  Erdélyi származású detroiti magyar, feleségével és két felnőtt lányával együtt orvosként dolgozik.  Több mint két évtizede az MBK tagja és jelenleg tanácsosa, valamint az MBK Kalendárium társszerkesztője.   Külön foglalkoztatja a nyugati magyar diaszpóra sorsa, amely alakulását követi úgy az USA-ban mint Európában.

Ludányi András (Ohio):  Mint az MBK egyik alapító tagja, évtizedek óta szolgálja a magyarságot közösségünk tevékenységein keresztül.  Politológiai egyetemi tanár és az emberi jogok védelmezője.

Ludányi, Panni (Ohio):  A high-school mathematics teacher, she spends her summers teaching English language in Christian youth camps in Kárpátalja and Erdély.  During the school year, she also teaches Hungarian language and has done the same in the past at Portland and Ohio State Universities.

Nagy, Attila (Columbus):  A dentist by profession, he has made several charitable visits to an orphanage at Nagy Dobrony in the Unkraine.  He will share with us these experiences.  
 
Purger  Tibor (Szabadka/Washington)  Vajdasági magyar publicista, politikai elemző, informatikus.  A 90-es évektől az újvidéki Magyar Szó washingtoni munkatársa, és a Duna TV első külföldi tudósítója. A balkáni háborúk idején a Szabad Európa Rádió munkatársa, és korábban az újvidéki Forum kiadóházban tévékritikus, főszerkesztő, lapalapító.  Jelenleg a Rutgers Egyetem integrált információs rendszerének igazgatója.

Sándor Kinga (Illinois):  Erdélyi származású egyetemista diák.  Pszichológiát és filozófiát tanul.  Aktív cserkészvezető és negyedik éve az MBK ifjúsági tanácsosa.

Somogyi Balázs (Connecticut):  A keleti parti magyarság szolgálatában áll több évtizede, hivatásos orvosi foglalkozása mellett.  Az MBK vezetőségi tagja, és a Connecticuti Magyar Kulturális Egyesület (Hungarian Cultural Society of Connecticut) elnöke.  A magyar irodalom és népzene szeretete kíséri tetteit.

Spinder, Stephen (New York):  American professional photographer, artist, dancer, who first visited Hungary 19 years ago and fell in love with the traditional folks, and the music and dance culture in Transylvania.  He moved to Budapest in 1995 to be closer, and has photographed there ever since. His images and personal stories reveal his passion for the survival of the folk culture of Transylvania.   He has no Hungarian roots, but speaks very good “Hunglish.”

Szentkirályi Endre (Ohio):  USA-ban született, egyetemen angol és amerikai irodalmat tanult, és jelenleg német szakos tanár.  Szabadidejében magyar kérdésekkel foglalkozik, többek között az irodalom terén, és a HHRF-nél, de leginkább a külföldi magyar cserkészekkel és Cleveland magyar közösségében.  Fontos szerepet játszott az 56 Történet és Clevelandben még élnek magyarok? című könyvek megjelenésében.

Szöllösy Pál (Svájc):  Jogász, közgazdász.  1950-ben végzett a budapesti ELTE jogi karán, 1956-ban a Veszprémi Nemzeti Forradalmi Tanács jogi tanácsadója és megbízottja. 1957-ben Ausztriába menekül, majd Svájcban telepszik le, és folytat biztosítási jogászi gyakorlatot. Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem alapító tagja, ismételten elnöke, és jelenleg tiszteletbeli elnöke.  Idén harmadszor vendégünk és előadónk.

Terdik Andrew Attila (Chicago, Budapest)  Harmadéves egyetemi hallgató vagyok a budapesti Semmelweis Egyetem fogorvosi  szakán. A külföldi diákok kezdeményezésével kialakítottunk egy csoportot mely a Böjte Csaba által fémjelzett gyermekmentő programban aktívan bekapcsolódott. Mi diákok, saját pénzünket összeadva, élelmet és fogtisztító szereket vásároltunk. Ezekkel indultunk a rászorulók megsegítésére. Programunkkal (az élelmiszer adományok mellett) a fogmosás és szájhighénia bemutatására és ennek a gyakorlati elsajátítására fektettük a főhangsúlyt. Mellesleg ez a filmből is kiderül melyet bemutatok. Mindnyájunkat mélyen megérintett ezeknek a gyermekeknek sorsa.  Sajnos a mi lehetőségeink is korlátozottak, ezért szeretnénk az Önök segítségét is kérni, e nemes ügy folytatására, fogászati anyagok vásárlására. 

Tóbiás Attila (Connecticut): Felvidéki származású református lelkész. A prágai Teológián végezte tanulmányait és jelenleg rendszeresen szolgál a wallingfordi és bostoni magyar református gyülekezeteknél.

Török Testvérek Zenekara (Budapest):  Fiatal népzenészek, akik törekednek az autentikus hangzásra.  Tilla - hegedű, ének, tilinkó- együttesvezető, valamint a Liszt Ferenc Zeneakadémia diákja és zenei oktató.  Flóra - ének, hegedű, gitár, dob - a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója.  Ádám - hegedű, ének, furulya, kaval, ütőgardon - a Budapesti Gazdasági Főiskola diákja. Zenéjükkel számos díj nyertesei, és több CD kiadói.  Hetünk alatt Purger Dávid is bekapcsolódik a zenekarukba ritmushangszerekkel.