Előadók

Bártfay, Artúr (Ohio):  Born near Flint, Michigan  to Hungarian parents who came to America before WWI, he retired after 25 years on the staff at Ohio State University.  In 2005, he taught conversational English to teens in Temesvár, Transylvania and visited cousins in seven Hungarian cities.

Bencsik Zita ( New York ): A Szegedi Tudományegyetemen végzett jogászként, nemzetközi jogi, illetve európai jogi tanulmányokat folytatott a Potsdami Tudományegyetemen. Ugyancsak a Szeged Tudományegyetemen német szakon nyelvész diplomát is szerzett. Jelenleg A New York-i Főkonzulátus vezető konzulja. Szakterülete és Ph.D. kutatási területe: kontrasztív nemzetközi jogtörténet, európai bevándorlási  és állampolgársági jogok, migráció.

Erdélyi Géza (Szlovákia):  Abara szülötte, Révkomáromban érettségizett, majd 1958-ban a Prágai Protestáns Teológiát végezte.  Utána Rozsnyón és Hanván szolgált, majd református püspökké választották két ciklusra, s innen vonult vissza 2009-ben.  Lelkipásztori ténykedésével párhuzamosan művészettörténetből második diplomát  szerzett.  Teológiai doktorátussal bír, oktatói tevékenységét Prágában és Komáromban gyakorolta.  A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjének és a Szlovák Köztársaság Pribina Keresztjének viselője.

Gyanta Népzene Együttes (Kanada):  2006-ban alakult. Montreál és Torontó környéki tagjai intim közelségből ismerik a több-évszázados hagyománnyal rendelkező magyar népzenét Magyarország, Erdély és Szlovákia területéről.  Több hangfelvételt is megjelentettek és gyakran szerepelnek táncházakban, koncerteken és magyar rendezvényeken.  Közismert művészekkel, mint Csík János, Pál István (Szalonna) és Balogh Kálmán, rendszeresen együttműködnek.

Hatos Pál (Budapest):  Pályáját a Budapesti Piarista Gimnáziumban tanárként kezdte, 1998 óta az ELTE Művelődéstörténeti Tanszékén tanít.   Kétszer volt „visiting professor” a bloomingtoni Indiana University Magyar Tanszékén.  Főbb kutatási területe a XIX.-XX. századi magyar történelem és az európai eszmetörténet összefüggései, amelyekről magyar, angol és francia nyelven publikál.   A magyarság jó hírnevének terjesztéséért felelős Balassi Intézetet 2010 óta vezeti.

Hódi Ágota (Kalifornia):  Divattervező és divat szaktanácsadó, 1998 óta foglalkozik a magyar népviseletek tanulmányozásával és történelmi viseletek kutatásával, rekonstruálásával.  Munkái számos magyarországi galériában, és hat  Egyesült Államokbeli magyar kulturális esemény keretén belül kerültek sikeresen kiállításra. Az USA több államában helyi közösségekkel együtt, több nemzeti ünnep és egyéb magyar vonatkozású rendezvény művelődésszervezője.

Horváth János (Budapest):  1921-ben született, 1946-ban közgazdasági karon diplomázott,  és 1947-ben négyévi kényszermunkára ítélik.   Az 1956-os forradalom kitörésekor az Országos Gazdasági Újjáépítési Tanács ügyvezető elnöke lett, majd  emigrálni kényszerült.  1966-ban ledoktorált a Columbia Egyetemen és utána egyetemi professzor.  1997-ben költözött végleg vissza Magyarországra ahol 1998-tól országgyűlési képviselő és 2003 óta korelnök.  A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztkeresztjének, a Truman-Reagan Szabadság Emlékérmének, és az Amerikai Magyar Koalíció Kitüntetésének viselője.

Juhász Hajnalka (Budapest):  A Károli Gáspár Református Egyetemen szerzett jogi diplomát, majd nemzetközi jogi mesteri diplomát a University of Leicester Egyetemen az Egyesült Királyságban.  Jelenleg a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságán dolgozik nemzetközi jogászként.  Szakterülete és Ph.D. kutatási területe is a nemzeti kisebbségi jogok, nyelvi jogok, külhoni szavazati jog, valamint a  diaszpóra modellek nemzetközi jogi aspektusához kapcsolódnak.

Kopár István (Florida):  Tengerészkapitány, oktató és vállalkozó, számos kitüntetés és elismerés birtokosa a  hajózás terén elért teljesítményeiért.  Az első magyar, aki egyetlen kikötéssel és az öt déli szárazföldi fok megkerülésével vitorlázta körbe a földet 1990-91-ben, hajóméretét tekintve világrekord sebességgel.  A Magyar Köztársaság Érdemrendje Középkeresztjének tulajdonosa.

Kovalszki Péter (Michigan):  Erdélyi származású detroiti magyar, feleségével és két felnőtt lányával együtt orvosként dolgozik.  Több mint két évtizede az MBK tagja és jelenleg gondnoka, valamint az MBK Kalendárium társszerkesztője.   Külön foglalkoztatja a nyugati magyar diaszpóra sorsa, amely alakulását követi úgy az USA-ban mint Európában.

Ludányi András (Budapest):  Az MBK egyik alapító tagja, az ITT-OTT Kalendárium társszerkesztője.  Évtizedek óta szolgálja a magyarságot közösségünk tevékenységein keresztül is.  Politológiai egyetemi tanár és az emberi jogok védelmezője.

Mécs Éva (Pennsylvania):  Pécsett született, 1981-ben fejezte be tanulmányait a budapesti Színház és Filmművészeti Főiskolán, majd friss diplomásként szülővárosa színházához szerződött.  Három ott eltöltött évad után 1984-ben Budapestre került.  A  Népszínház adott lehetőséget, hogy "Theszpisz szekerén" járja az országot.  A szekeret húzó lovak azonban egy nap megbokrosodtak és a tengeren túlra repítették.  Attól kezdve, vagyis 1985 óta él az Egyesült Államokban.

Molnár C. Csilla (Texas):  Székesfehérvári születésű, az egri Eszterházy Károly Főiskola nyelv- és matematika-szakos végzettje.  Székesfehérváron tanított, férjével és kislányával való kitelepedésükig.  Azóta, 1997-től, férjével  Czvikli Attilával, és három gyerekükkel az USA-ban élnek.

Sebestyén József (Budapest):  Kós Károly díjas építész, műemlékvédelmi szakmérnök.  A magyar épített örökség megóvása, fenntartása, megmentése érdekében korábban tervezőként, majd egy évtizeden át megyei műemléki felügyelőként, utána a határon túli örökségvédelmi ügyek referenseként tevékenykedett a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumban, jelenleg pedig a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munkatársa. 

Simon Éva (Michigan):  Tanítónő.  Tanulmányait először Erdélyben Zilah-on végezte, majd Ann Arborban is megszerezte óvónő képzését.  Tanulmányait az Eastern Michigan egyetem tanárképzőjén folytatja.

Somogyi Balázs (Connecticut):  A keleti parti magyarság szolgálatában áll több évtizede, hivatásos orvosi foglalkozása mellett. Az MBK vezetőségi tagja, és a Connecticuti Magyar Kulturális Egyesület (Hungarian Cultural Society of Connecticut) elnöke.  A magyar irodalom és népzene szeretete kíséri tetteit.

Stiles L. Csilla (Texas):  Az Indianai Butler Egyetemen végzett politológiát.  Fél évet a debreceni Kossuth Lajos Tudomány Egyetemen tanult, majd a Houston Egyetemen társadalmi administrációból mesteri fokozatot szerzett és a Nassau Bay városi adminisztrációnak dolgozik.  Születése óta családjával részt vesz  találkozóinkon és ifjú kora óta részt vállal az MBK munkájában.

Szabó Katica (Budapest):  A Liszt Ferenc Zenei Általános Iskola valamint az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium volt diákja, autodidakta módon és tanár által tanult énekelni.  A hét folyamán megossza népdaltudását az ITT-OTT résztvevőivel.

Trufán Áron (Chicago):  Marosvásárhelyen született, teológiai tanulmányait Kolozsváron végezte.  2006 óta a Norridge-i Református Egyház lelkipásztora, valamint a chicagói néptánc együttes tagja.