2008 ITT-OTT Conference

Az ITT-OTT Magyar Baráti Közösség konferenciája a Lake Hope-nál

Download in pdf format

(2008. augusztus 9–16 )

Várdy Béla (Pittsburgh, PA)

Az Itt-Ott Mozgalom – később Magyar Baráti Közösség = Hun-garian Communion of Friends – az 1960-as évek végén jött létre két akkori egyetemi hallgatónak – Éltető Lajosnak és Ludányi Andrásnak – a jóvoltából. Mindketten 1945-ös emigránsok voltak, s mindketten az 1948-as és 1950-es amerikai Displaced Persons [DP] törvények alapján kerültek az Egyesült Államokba, és akkoriban mindketten a Louisiana Állami Egyetem (Baton Rouge) doktori programjának voltak a hallgatói. A hatalmas amerikai egyetem keretében nagyon érezték magyarságukat és egyben a magyar beszélő partnerek hiányát is. Ady hatására –“Itt valahol, ott valahol..., Négy-öt magyar összehajol”– elhatározták, hogy megalapítanak egy magyar érzésű, Amerika-szerte szétszórt magyar egyetemistákat összefogó levelező hálózatot. Ennek eredményeként 1967-ben beindítottak egy röpiratot, mely 1969-re az Itt-Ott folyóirattá nőtte ki magát. Harmincöt éves működése alatt ennek a folyóiratnak 137 száma jelent meg. Változó körülmények hatására azonban ez a folyóirat 2004-ben megszűnt, illetve átalakult egy évkönyvszerű kiadvánnyá, amely azóta Itt-Ott Kalendárium cím alatt jelenik meg.

Ebből a levelezőhálózatból nőtte ki magát az Itt-Ott Mozgalom, illetve az Itt-Ott Baráti Köre, mely 1972 óta minden évben megismétlődő tanulmányheteket rendez. Az Itt-Ott Mozgalom hívei először 1972-ben, a Pennsylvania állambeli Herefordban; 1973-ban az Ohio állambeli Ada városában, 1974 és 1975-ben a nyugat New York-i Chautaqua tó partján, és 1976 óta pedig folyamatosan a délkelet Ohio-i Lake Hope [Reménység Tava] mellett gyülekeznek. Céljuk az, hogy a magyar sors megtárgyalásán kivül feltöltődjenek a magyar kultúra erejével. Mint az egykori alapító, Éltető Lajos, írta az Itt-Ott Kalendárium első számában, ,,a Reménység tavánál mindannyian felfrissülünk, feltöltődünk magyar szellemmel egy újabb esztendőre” (p.12).

Az Itt-Ott Mozgalom legújabb, immár harminchetedik tanulmányhete augusztus 9-16-án zajlott le mintegy 120 résztvevővel. Ez gyakorlatilag hat napi programot jelentett, ugyanis az első szombat lényegében a megérkezéssel, az utolsó szombat pedig a hazaindulás gondjaival telik el. A hat ,,munkanap” mindegyike délelőtt két-két előadással, délben közös ebéddel, délután pihenéssel vagy úszkálás-sal, és este pedig különböző kulturális programokkal, illetve kisebb előadásokkal telt el. A magyar nyelvű előadásokkal párhuzamosan volt néhány angol nyelvű előadás is, főleg a magyarul már kevésbé beszélő fiatalok részére.

Az idei tanulmányhét témája “Magyarságunk Amerikai Köntösben” címet viselte, melynek keretében mintegy tizenöt előadás hangzott el, ezek közül tizenegy magyarul és négy pedig angolul. Ebből a tizenöt előadásból hat az amerikai magyarsággal, múltjával és jelenével (Balogh Balázs, Kacsó István, Ludányi András, Somogyi Balázs, Tezla Kathy, Várdy Béla), három magyar irodalmi témával (Elekes Álmos, Somogyi Balázs kétszer), kettő magyar nemzeti viselettel (Fülemile Ágnes kétszer), egy-egy pedig a magyar Gulag-gal (Várdy Béla és Várdy-Huszár Ágnes), a magyarországi németek háború utáni kitelepítéséval (Balogh Balázs), a magyar lovakkal (Fülöp László), és végül pedig az amerikai indiánok megmaradási törekvéseivel (Ludányi András) foglalkozott – az utóbbi természetesen a magyar megmaradás kérdésének a tükrében.

Az esti kultúrprogramok keretében szerepelt Melissa Hawkins előadóművész, a Szászka Együttes, Balla Zsuzsa és Szőr Tamás zongoraművészek, gyermekbemutató, táncház, egy irodalmi megemlékezés 2007-ben meghalt Mózsi Ferenc költőről (Somogyi Balázs), valamint egy közös tábortűz, amelyet szintén Somogyi Balázs vezetett le.

A tanulmányhét megrendezése elsősorban a jelenlegi gondnok, Bokor Erika és férje Megyeri József érdeme, akik már az Itt-Ott Mozgalom keretében lettek a magyarság szerelmesei. A jövő augusztusi tanulmányhetet szintén az ismét megválasztott Megyeriné Bokor Erika rendezi, akivel a következő e-mail címen lehet kapcsolatba lépni: ebokor@comcast.net