2007 ITT-OTT Conference

Reménység tavi találkozónk

Download in pdf format

(2007. augusztus 11–18 )

Lauer Edith (Cleveland, OH)

A Magyar Baráti Közösség idén augusztus 11-18 között tartotta évi találkozóját Ohioban, a Reménység Tavánál. A százfőnyi résztvevő amerikai és kárpátmedencei magyarokból tevődött össze, akiknek a kiváló előadások és programok sokféle lehetőséget adtak a hét vezérgondolatai – Irodalom, Nemzet és Önismeret – megvizsgálására.

A találkozó a hagyományos vasárnap reggeli Istenszolgálattal kezdődött, Nt. Kacsó István, Los Angeles-i református lelkész-esperes gondolatterjesztő szavaival, melyekben rámutatott az önismeret, a cselekvés, és az életben mindenki által tapasztalt pozitív és negatív élmények hatékony feldolgozásának fontosságára. Ezután Bokor Erika, a Közösség gondnoka köszöntötte az egybegyűlteket, reményét kifejezve, hogy az ITT-OTT találkozó alatt ,,önismere-tünket mélyítjük, irodalmi tudásunkat gazdagítjuk és nemzetünkhöz való kötődésünket erősítjük.”

Önismeretünk mélyítése

A meghívott előadók különböző irányból és tapasztalatból vetettek fényt a magyar identitás, önismeret fogalmára, tényezőire és forrásaira. Szörényi László, az MTA Irodalomtudomány Intézetének Igazgatója ,,Irodalom és nemzeti önismeret” címmel sziporkázó előadásban ismertette a magyar történelem és irodalom sajátos őstörténetét, amelyből a magyarság máig létező, önbecsülés és önostorozás, az ,,áldás-átok” filozófiája formálódott.

A magyar identitás, öntudat, és énkép fejlődése és ennek a közösségek általi visszatükrözése, továbbá a magyar kisebbségi kultúra fennmaradása avagy beolvadása az amerikai társadalomban érdekes előadást-eszmecserét idézett elő Nt. Kacsó Istvántól.

Íróink, irodalmunk ismertetése

Kovalszki Péter felidézte Sütő András ,,írófejedelmi” életútját és páratlan művészetét neje, Repolski Mária közreműködésével, aki részleteket olvasott fel az író ,,Anyám könnyű álmot ígér” c. korszak alkotó művéből. A jelenlévők közül többen felolvasták kedvenc Sütő soraikat, és nagy szerettel emlékeztek vissza személyes élményeikre Sütő Évával és Andrással.

,,A Vándordalnok üzenete: Faludy György irodalmi hagyatéka” című előadásában, Somogyi Balázs részletesen ismertette e nagy magyar író színes életpályáját és műveit. Mindkét író, Sütő András és Faludy György meghívott vendége volt korábbi ITT-OTT találkozónknak.

Mint legnagyobb magyar költőt Szörényi László részletesen ismertette Arany János rendkívüli életét, munkásságát, irodalmi újításait.

Nemzetünkhöz való kötödésünk: amerikai magyar életünk

A továbbiakban Tarján Gábor előadásban és filmben mutatta be a ,,disszidens magyar” Domján József festő és fametsző rendkívül sikeres munkásságát.

Ezután a jelenlévők egy inspiráló filmbemutatót láthattak a 2005-ös, a Lovagkort megelevenítő Jubileumi Cserkész Táborról. Lendvai Lintner Imre a Külföldi Magyar Cserkészet elnöke, beszámolt e kiváló 65 éves szervezet világszerte gyakorlatba ültetett jellem-formáló programjairól, amely a keresztény magyar értékrendet adja át a fiatal magyar nemzedéknek.

Az idén filmekben gazdag program utolsó bemutatója Pigniczky Réka és Eszti ,,Hazatérés” c. filmje volt, amely édesapjuk, ,,Pige” Pigniczky, az 1956-os Magyar Forradalomban vállalt hősi szerepét inspiráló és megható módon tárja fel. Elekes Álmos a világ kultúráját befolyásoló magyar kutatókról, feltalálókról és művészekről tartott érdekes előadást.

Nemzetünkhöz való kötödésünk: határon túli magyarokkal való törődésünk

Bozóki Antal, délvidéki nemzetközi jogi szakértő és folyóiratszerkesztő találkozónkon mutatta be ,,Magyarok a Vajdaságban, Válogatott írások 2001-2007” című, egy CD-t is tartalmazó új könyvét. Előadásában részletesen ismertette a vajdasági magyarság jelenlegi nehéz helyzetét, kitérve a nacionalista szerb politika okozta kihívásokra az oktatás, kultúra, és sajtó területein, úgymint a vajdasági magyar pártok megosztottságának hátrányaira.

Ludányi Panni értékes vetítéses beszámolóját láttuk ,,Hídépítő erdélyi utazásaim –Magyar hagyományok és vallás” címmel. Hangsúlyozta az egyéni és szervezeti segélyakciók jelentőségét az erdélyi fiatalok oktatásában.

Nemzetünk irodalmi és népi kincseinek szórakoztató bemutatása

Berecz András, mesemondó, népdal énekes, a hét folyamán több elragadó előadásban mutatta be a magyar nyelv gazdag ízét, a népmesék csodálatos világát, közmondásaink humorteli igazságát, és a sokféle magyar, beleértve csángó népdalok szívhez szóló üzenetét.

Kozsik Ildikó, marosvásárhelyi előadóművész, ,,Hattyúdal: Válogatás a magyar költészetből” c. színvonalas programjában több gyöngyszemét ismertette a magyar költészetnek.

A szerda esti hagyományos tábortűz és szalonnasütés szórakoztató programját Somogyi Balázs vezette le lelkes résztvevők előtt, akik között kisgyermekek, fiatalok, középkorúak, és a mindenki által szeretett közel 100 éves Ludányi Erzsi néni is jelen volt!

Közösségünk e hétre szóló munkáját is elvégeztük

A Magyar Baráti Közösség évi közgyűlése megvitatta a szervezet jövőbeli terveit, és döntött a parabola antennák telepítésének és a szórvány közösségek támogatási programjának folytatása mellett. Többek között új tagok és ITT-OTT látogatók toborzását vettük célba, azzal a meggyőződéssel, hogy minél többen megismerik az ITT-OTT programját, annál többen vesznek majd részt benne. Bor György, aki első alkalommal jött Minneapolisból az ITT-OTT-ra, megerősítette véleményünket: ,,Amint ideérkeztem, az első naptól kezdve itthon éreztem magamat!” Három MBK tagot jelöltünk a tanácstagok év végi választására: Elekes Álmost, Fülöp Ágnest és Somogyi Ilonát.

Baráti együttlét, nyaralás

Délelőtti előadásaink után közös ebédek következtek, amelyek lehetőséget adtak a hallottak megbeszélésére és az egymás finom főztjének a kóstolására. Délutánonként pedig közösen strandoltunk a tóparton, ahol az úszáson, röplabdázáson, és kenuzáson kívül, gyakran a kellemesen hűsítő vízben folytattuk eszmecseréinket. A strand sok új barátság kialakításának és a régiek mélyítésének a helyszínévé vált.

Ifjúságunk, gyerekeink

A fi atalok idén közös kabinban laktak, amely maximálisan biztosította számukra az együttlétet. A mindennapi programokon kívül külön beszélgetéseket kértek egyes előadóktól, több délután kézimunkázással, faragással töltöttek, olvasókörökben vettek részt, és egyik este bábszínházi előadással lepték meg a közönséget. A hétvégi gyermekbemutató nagy élvezettel és büszkeséggel töltött el mindenkit, főleg a szülőket és nagyszülőket. Péntek este táncházat élvezhettek a jelenlévők. A hetet a hagyományos, Ifjúsági Bizottság által rendezett szombat reggeli búcsú-istenszolgálat és Bokor Erika gondnoki szavai zárták be.

Azzal búcsúztunk egymástól, hogy 2008-ban, augusztus 9 és 16-a között találkozunk megint a Reménység Tavánál.