Unitárius Egyházunk

A jövendő a béke emberéé

A Magyarországi Unitárius Egyháznak a magyar sajtóban is több helyen közzétett nyilatkozata.

A Magyarországi Unitárius Egyház hívei és vezetői egyaránt tiltakoznak a háború, a diktatúra és a terrorizmus minden fajtája ellen, mert az nagyban veszélyezteti az emberiség jövendőjét

Egyházunk történelme állandó küzdelem volt a megmaradásért. Elődeink megtanulták, és az utókornak átadták, hogy csakis a békés idők hozhatják meg a népek és nemzetek nyugalmát, amikor imádságos és Istennek tetsző élettel formálhatja az ember boldog jövendõjét! Ebben az Istentől megszentelt világban minden teremtménynek, nemre, fajra, vallásra, életszemléletre és másságra való tekintet nélkül helye van, helye kell, hogy legyen.

Egyházunk tanítása a Biblia tanítása. A jövendő csak azé lehet és lesz, Isten ígérete szerint, aki a „béke embere”, aki minden erejével azon munkálkodik, hogy minden nézeteltérés és konfliktus „szeretetben menjen végbe”, ahol nincs veszélyben egyetlen pillanatra sem a legdrágább érték, az emberi élet, és nincs kitéve a pusztulásnak: ”amit népek, századok összehordtak”.

A Magyarországi Unitárius Egyház hívei és vezetői egyaránt tiltakoznak a háború, a diktatúra, és a terrorizmus minden fajtája ellen, mert az nagyban veszélyezteti az emberiség jövendőjét.

Kérünk Istentõl határtalan békességet, ugyanakkor kérjük a Föld minden vezetõjét, politikai irányítóját, hogy szívükben türelemmel, Krisztusi szeretettel rendezzék a világ dolgait, hogy maradjon a Föld békés otthonunk és annak minden lakója élvezhesse a békességet és testvéri szeretetet!

A Magyarországi Unitárius Egyház Elnöksége

comments powered by Disqus