Történelmünk

Éltető Lajos: Amikor még nagyhatalom voltunk

Amikor még nagyhatalom voltunk: Bosznia-Hercegovina, az Osztrák-Magyar Monarcia Irákja

A boszniai-hercegovinai expedíció török tartományban csinált rendet, ahonnan már vagy 200 000 ember menekült volt el a Monarchia területére; Filipovics császári és királyi táborszernagy vezetésével szerb felkelők s lázadó török zászlóaljak leverésére indult, 1878 júliusában. Andrássy Gyula külügyminiszter úgy vélte, „az okkupáció simán és vérontás nélkül fog végbemenni." De a megerősített hadtest Szarajevót nehéz küzdelem árán érte el augusztusban, és csak elkeseredett utcai harcok után foglalta el. A hegyvidéken a csapatokat „a felkelők lesbe csalták, orozva megtámadták, kiéheztették, a megsebesült foglyokon pedig állatias bosszut vőnek." A háborúnak októberben hivatalosan vége lett, a győzelem kimondatott, ám „a szórványos harc, orvtámadások és rablások még évekig húzódtak." A közös hadsereg egységei s a csatolt magyar honvédség az 1878. év végéig "179 tisztet és 5006 katonát vesztett; azonfelül meghalt... sebek és betegségek folytán 2233 ember. E súlyos véráldozatok és a 100 millió forintnyi hadiköltség nagyon is elkeserítették a közvéleményt és a kormányoknak ugyan nehéz munkába került, míg a delegációk és a magyar meg osztrák képviselőház az okkupációt és annak költségeit utólag jóváhagyták."

[Forrás: A Pallas Nagy Lexikona]
comments powered by Disqus