MBK

Papp László: Megérkezés az olvasztótégelybe

Egy rövid hajóút Manhattan csúcsából az Ellis Island-i Bevándorlási Múzeumba egy régvolt világot nyit meg a látogató számára. A gyönyörűen helyreállitott épületben gazdag kiállitási anyag mutatja be a 19-ik század végén, a 20-ik század elején Amerikába érkezett bevándorókat, magukkal hozott tárgyaikkal, öltözetükkel. Most szeptember 6-ig emellett egy érdekes és tanulságos fényképkiállitást is láthatunk, amelynek anyaga azután Egyesült Államok és Európa 16 más helyén lesz bemutatva. August Frederick Sherman a Bevándorlási Hivatal tisztviselője volt Ellis Island-on, ahol magán kedvtelésből lefényképezte a számára érdekes, jellegzetes karaktereket. Ezek közül került most bemutatásra 75 portré az Aperture Alapitvány gondozásában. Láthatunk ilyedt szemű magyar kislányt, diszes népviseletbe öltözött kárpátaljai rutén fiatalasszonyt, tizenegy gyermekes holland családot, a mellükre tűzött utalvánnyal, amely a visszaútra jogositó hajójegyet tartalmazza, arra az eshetőségre, ha nem felelnének meg a bevándorlási követelményeknek. Ez első sorban egészségügyi problémát (tuberkulózist vagy más fertőző betegséget) jelentett.

"Apám nagyon keveset beszélt az óhazáról - mesélte Roy Glenum, akinek az akkor 12 éves édesapja egyike volt a 11 holland gyermeknek a képen - a szülők minket nem tanitottak meg a holland nyelvre, szerintük az élet legnagyobb adománya volt, hogy Amerikában élhetünk." Az idézet a New York Times riportjában jelent meg, amely augusztus 6-i számában ismertette a kiállitást.

"Azonnal (amikor a képeket megláttam) megragadott a lefényképezett személyek méltóságteljes, büszke magabiztossága - nyilatkozta a kiállitást megszervező Peter Messenhöller németországi antropológus - hiszen az összbenyomás teljesen elüt attól a képtől, ami bennünk a nyomorúságos bevándorókról élt".

A csodás emberi mozaik, amit a kiállitás bemutat, éles ellentéte annak az egyre inkább uniformizált megjelenésnek, ami a mai fiatalokat jellemzi, akik farmernadrágjukban és felitatos pólóingjükben nemcsak Amerikában, de a világ bármely vidékén is alig különböztethetők meg egymástól.

Papp László

comments powered by Disqus