MBK

Irodalom - Nemzet - Önismeret

Ez a három kulcsszó jellemzi a 2007-es MBK/ITT-OTT magyar hetét, baráti találkozóját, vagy egyszerűen nyaralással egybeköttött fesztiválját.

E fogalmak különösen fontosak itt a szétszórtságban, ahol magyar azonosságunkért naponta meg kell küzdenünk.  Aki Nagymagyarországon, magyar környezetben, nyelvközösség kebelében él, annak magyar azonosságát kérdőre vonni eszébe se jut.  Itt azonban magyar voltunk egyáltalán nem természetes adottság, hanem választott hit és erkölcs.

Sokan azt hiszik, a magyar azonosság csupán nyelvi kérdés.  Pedig nem az.  Aki tud magyarul, nem azonosítja magát okvetlenül a magyarsággal. Fordítva pedig az sem igaz, hogy aki nem tud magyarul, nem azonosulhat velünk - ha nehezebben is.

Az irodalom olvasása segít az azonosság ápolásában. Még fordításban is (ha jó).  Hadd említsem példaként Kertész Imre Sorstalanságát, amely másodszorra sikeres angol fordítást ért meg.  Aki elolvassa, beleélheti magát a magyar történelem egyik tragikus korába.

Az irodalom fogalmát tágabb értelemben kellene értenünk. Számunkra nem csak a szépirodalomra korlátozódik, hanem a történelemkönyveket, -dokumentumokat is magába foglalja, valamint mondavilágunkat, teológiánkat, de még a fizikai világ magyar vonatkozásaival foglalkozó műveket is - pl. a globális melegedés magyarországi hatásáról, a génkezelt termények problémájáról, a környezetvédelem feladatairól és az energiaellátásról szóló írásokat. De ide tartozik a politika és a gazdaságtan is. Más szóval az újságok rendszeres böngészése, magyarul, ha lehet, angolul, ha kell (Hungarian Quarterly, Budapest Sun, stb., s ma már mindenek fölött az internet) szememben szintén irodalmi ismereteink gyarapítása, s ezek mind bőven adnak alkalmat arra, hogy az ember informálódjék a magyar világról, jelenéről, múltjáról és jövőjéről, és hogy művelődjék, lelkileg gazdagodjék e vonalon.

Csak akarni kell. De akarni kell!  És dolgozni, izzadni.  A magyarságtudat is olyan, mint amire angolul azt mondják frappánsan: If you don’t use it, you lose it.  És írni kell, hozzászólni a kérdésekhez, ha másért nem, hogy gyakoroljuk, csiszoljuk a nyelvet.

Második kulcsszó programunkban a nemzet. Ez már a 19. század óta vitatott fogalom, a marxisták-leninisták pedig majdnem kitörölték a nyelvből.  Ideje lenne újra meghatározni, valamint egykori ellentétét, a népet. Számunkra nem mindegy, hogy „csak” biológiailag vagyunk-e magyarok, avagy cselekvő tagjainak érezzük-e magunkat a nagyobb, szervezett magyar közösségnek, esetleg éppen olyan társulatok révén, mint a mi MBK-nk. Megfigyelésem szerint a puszta biológia nem sokat jelent az első nemzedéken túl. Ez is megvitatandó, tisztázandó kérdés.

Az Önismeret kulcsszóban a másik kettő összefut.  De ez a fogalom eleve feltételezi az azonosulást a magyarsággal. Csak úgy ismerheted meg magyar magadat, ha már magyar vagy.  Amikor azt érzed, hogy a magyar történelem a te történelmed, hogy Ady Endre és Széchenyi István tehozzád szól, hogy a magyar irodalom - és nyelv - a te kincsed.

Jó művelődést, személyi barátkozást és szórakozást kívánunk a Reménység Tavánál minden jelenlevőnek!

Barátsággal,

 

Éltető Lajos

comments powered by Disqus