MBK

Fülöp Ágnes : A Minnesotai Magyarok 2004-es jelentése

Kedves Barátaink!

Rövid összefoglalással szeretném figyelmetekbe ajánlani a Minnesotai Magyarok 2004 évben végzett munkáját.


EGYESÜLETÜNK

A Minnesotai Magyarok egyesülete a Minnesota állam Secretary of State által bejegyzett non-profit szervezet. Egyenes elődje a Baross Gábor Önsegélyező Egyesület 109 éve alakult St. Paul, Minnesotában.

Céljaink: megőrizni, képviselni és továbbadni magyar kulturánkat, örökségünket, tolmácsolni gyermekeink, unokáink, amerikai barátaink felé; támogatni oktatási, és gazdasági csereprogramjainkat; segíteni Minnesotá-ba tanulni vagy dolgozni érkező magyarokat ittlétük alatt, támogatni a rászorulókat anyagi és emberi kapcsolódással, legyenek azok az USA-ban, Magyaroroszágon, vagy határainkon túl él? magyar testvéreink.

VEZETŐSÉGÜNK 2004-ben

Fülöp Ágnes, elnök
Grauzer Csilla, alelnök
Fülöp László, titkár
Bor György, pénztáros
Gallo Tibor, Parliamentarian

Igazgatóság: Domokos Olga, Fillyaw Ilona, Hegedüs József, Edith Kosa, Mulvihill Ágnes, Alan Nadosy, Németh Rozy, Slade-Erdohati Gyöngyi, Székely G. Jolanda.

KAPCSOLATAINK

Összekötőinken keresztül kapcsolatban vagyunk más egyesületekkel: Immigration History Research Center (Horváth Edith), American Professionals for Infection Control (Barbara Bor), Magyar Baráti Közösség (Fülöp Ágnes) és a Magyar Amerikai Koalició (Fülöp László).
JÓTÉKONYSÁGI ALAP MEGTEREMTÉSE

Egyik fontos célunk, hogy segítsünk szükséget szenvedő embereken. A befolyó évi tagdíjak az egyesület zökkenőmentes munkájának csak egy részét fedezik. Bevételeink túlnyomó részét a Festival of Nations magyar konyhája és jótékonysági vacsorák tiszta bevétele adja. Ez a közös és önkéntes munka, valamint egyéni adományok teszik lehetővé, hogy működésünk mellett támogatást tudjunk nyújtani az arra rászoruló magyar testvéreinknek.

Köszönet mindazoknak, akik a vacsoráinkon való résztvételükkel vagy egyéni adományaikkal segítik közös munkánkat.

Köszönet azoknak akik vacsoráink elkészítésében, a Nemzetek Fesztiválja eseményein és egyéb programjaink szervezésében és lebonyolításban időt és munkát áldozva részt vesznek, s ezáltal segítik elő a Minnesotai Magyarok fennmaradását és céljainak megvalósítását.

Az idei sikeres Farsangi Vacsorán dolgoztak:

Acs Ella, Barbara, György és Katie Bor, Fillyaw Ilona, Fulop Ágnes és László , Kathy Tibor Gallo, Grauzer Csilla & Andris, G.Székely Babus, Hegedüs József, Horváth Edit, Edie Kosa, Miho Lajos Miho Marika, Mulvihill Ágnes & Patric, Alan Nadosy, Nemeth Rozy, Szabó Emma, Varga János.

Az idei Festival of Nations magyar konyhán dolgoztak 2004-ben
Anna and Rozy Nemeth, Sheryl Alms, Ilona and John Barsness, Betty Bodnár-Belanger, Barbara, George & Katie Bor, Alexi and Rachel Bryant, Attila Domokos, Dennis Fritz, Warren Galena, Kitty & Karen Gogins, David & Teri Gunderson, Justin Hames, Amy Konkoly, Ron and Debbie Margittay, Aniko Mészáros, Jim Mork, Agnes Mulvihill, Al Nadosy, Erzsi Nemeth, George Nemeth, Joe Nemeth, Lynn Nemeth, Laszlo Nemeth, Mike Nemeth, Rick Nemeth, Teri Nemeth, Joe Noé, Papp Olivér,
Kaila Pfau, Emese Pilgram, Joanne Talbot, Ujszászi Bernadett, Varga János, Doug Wright.

Az idei Nemzetek Fesztiválján Kiállításon, Népviselet és Sakk mester bemutatón dolgoztak

Exhibit: Agnes & Victoria Aysola, Daniel Biro, Maria Borbély-Ralston, Angela Farris, Emöke Ficsor, Ágnes & Lászlo Fulop, Paul G. Fulop, Kitty & Karen Gogins, Andris Grauzer, Hegedüs József ,Keviczky Tamás, Edith & Zoltán Kosa, Agnes& Patrick Mulvihill, Anna Williams, Vincze Zsolt & Maria, Vincze Demetri, Vincze Zsolt jr.
Fashion (Ethnic Customes) show: Katie Bor, Alexi Bryant, Angela Farris, Laszlo Fulop, Emoke Ficsor, Karen Goggins, Edith Kosa.
Chess master: Laszlo Ficsor
Az idei magyar piknik sikerén dolgoztak:
Worked on the success of the Hungarian Picnic
Lajos & Marika Mihó, Csaba Papp, reservation Ágnes Fulop

Külön köszönetet szeretnék mondani a Vidéki Táncosok csoportjának, akik évek óta nagylelküen támogatják népitánc elöadásaikkal összejöveteleinket.

Novemberben Fundraising vacsorát tartottunk a Unity Unitarianus templomban, a Gyermek Klub javára. Köszönetünk a szervezöknek és a dolgozóknak: Ács Dezső & Ella, Domokos Olga & Zsolt, Konkoly Amy & Attila . Miho Marika & Lajos, Horvath Edit, Szabo Emma, Aysola Ágnes & Victoria, Ács Robi & Dennisa, Szukics Laura & Peter, Mészáros Anikó, Rita, Magyar Andrea, Czettisch Bernadett, Vincze Maria, Szécsi Gabi Feri & Lilli, Heni & Steve Melco, Szabó Anita & Örs,
PROGRAMOK ÉS ESEMÉNYEK
2004-ben kora tavasszal tartotttuk meg a Magyar Vacsorát, amelyen megemlékeztünk az 1848-as magyar szabadságharcról. (program: Mulvihill Ágnes)
Részt vettünk a Nemzetek Fesztiválján konyhával (Németh Rozy), kiállitással (Fülöp Ágnes), a Vidéki Dancers elöadásaival. Népviseleti bemutatóval és Ficsor László sakk mesterrel. Augusztusban kellemes, pikniken jöttünk össze(Golden Lake). Oktoberben megemlékeztünk az 1956-os magyar forradalomól. (program Fülöp Agnes & László és Szinyei Tamás) Köszönetünk a szervezöknek és a programokban szereplöknek egyaránt. Ez évi utolsó együttlétünk a magyar karácsonyi ünnepség lesz, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

Október 23án Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök és kisérete 20 meghivott amerikai magyar vezetôvel találkozott Ohioban. Az összejövetelen az amerikai magyarság jövôjét, idôszer? kihivásait és MO.-i kapcsolatait kivánták megbeszélni. Orbán Viktor szivélyesen érdeklôdött a Minnesotai Magyarok egyesülete felöl Fülöp Ágnes elnöktől. A vacsorát követő megbeszélést Orbán Viktor köszöntővel nyitotta meg. A meghívottak közül többen szólaltak fel, közöttük Fülöp László, a Minnesotai Magyarok titkára.

Gratulálunk a szülőknek gyermekük születéséhez:
Erd?háti Gyöngyi & Michael Slade fia
Peter Slade 2003 december 15.
Acs Gabriella & Jacek Kozdroj fia
Tomas Kozdroj 2004.február 2.
Sinka Gabriella & Mattiew Heath fia
Samuel Roald Heath 2004 Julius 20.
Kivánunk sok boldogságot, jó egészséget.

PAUL RUPPRECHT TANULMÁNYI SEGÉLY
Az M-H vezet?sége 2003-ban Rupprecht Pál emlékére tanulmányi segélyalapot állított fel, magyar és magyar-amerikai diákok tanulmányainak támogatására.A segély pályázat alapján nyerhet? el. Az alapítvány kezelésér?l évente közgyülésünkön számolunk be.
Támogatásban részesültek:
2003- $500 Tyler Thompson, (Magyar Amerikai, Elk River, MN)
2004-ben $500 Török Annamaria (Bólyai Egyetem,Kolozsvár, Erdély), Köszönetünk a nagylelkü adományozóknak, akik lehet?vé tették, hogy a tanulmányi támogatás már 2003-ban beindulhatott és képesek vagyunk azt tovább folytatni.

Kérjük lehet?ségeik szerint adományaikkal támogassák az alapítványt továbbra is. Adományokat a Minnesotai Magyarok pénztárosának küldjék. Az adományozók neveit feltüntetjük jelentéseinkben.

ELNÖKI ELISMERÉSEK

A több mint 100-éves egyesületünk töretlen munkájában dolgozóknak hálás elismeréssel tartozunk. 1996-ban Zoltai Tibor elnök alapította a hivatalos méltánylást adó elnöki kitüntetést, amely kiemelten elismeri a kiváló és érdemben jelentős munkát végzőket

Elnöki Elismerő Díszoklevelet kaptak:

1996 Saári, Dénes Prach, Kornélia (TZ)
1997 Gardil, Ilona Dr. Rupprecht, Pál (TZ)
1998 Dr. Zoltai, Tibor Zoltai, Olga (AF)
1999 Németh, Anna Bodnár Belanger, Betty (AF)
2000 Nemeth, Rozy Fillyaw, Ilona (AF)
2001 Gallo, Tibor Gombos, György (AF
(cont. next column)Tiszteletbeli Örökös Taggá választottuk/

1999 Dr. Jeszenszky Géza, Ambassador of the Hungarian Republic
1999 Bruce and Marcy Schilling, Orthoped Surgeon
1999 Grace Ellefson, Soccer team supporter


ADOMÁNYAINK
költségvetésünkből 2004-ban a következő helyekre juttattunk el segítséget:
American Refugee Commettee (Earthquake in Iran),

Center for Hungarian American Congressional Relations (to help eliminate border barriers dividing a Hungarian town SZELMENC that has been split between Slovakia and Ukraine since the end of WWII.)

Magyarországi Reformatus Egyház(Hungarian Reformed Church)Bethesda Children Hospital Budapest,Hungary

University of Minnesota Arboretum in memory of Elizabeth Gracza

Szent Ferenc Alapitvány Dévai Árvaháza, Erdély (St.Frances of Assisi Foundation/ Orphanage in Déva Transylvania). We sent financial aid from personal donations, and additionally large volume of mostly children?s clothes & shoes donated by Zsuzsa Larson-Fulop, variety of clothing by Jolanda Székely, Agnes & Laszlo Fulop, school supplies, vitamins, medicine and clothing by Jay Shahidi & Csilla Grauzer and Sally & Ben Cohen. Dental care utensils (360 tooth brushes,toothpastes) requested by Erzsi Nemeth donated by Metropolitan Endodontics.

Szent Adalbert Mission-Beregszászi Gimnazium/ Hungarian High School in Beregszasz, SubCarpathia, Ukraine; the MH donation was embellished by personal donations of Charles & Jean Gallo and Tibor & Kathy Gallo.

HAPIC Conference in Siofok Hungary, (also personal donation by Olga Zoltai)

Minnesota Hungarians Kids Club, (also personal donations by Barbara & George Bor, Klara & Tibor Fabry, Csilla Grauzer, Gabi & Jacek Kozdroj and Betty Palfalvi.)
Hungarians for International Children?s Games, Cleveland, OH /to help Hungarian teams to travel to the US and participate in the athletic games.

American Red Cross Disaster Relief Fund for the Florida hurricane disasters;

U of M Immigration History Research Center /Emigrant Archive with some contribution of books, newspapers and other publications collected by Gracza Rezso and Laszlo Fulop

Adományainkról hivatalos elismerő és a felhasználást megjelölő köszönő levél van a MM irattárában

Minden évben, igy idén is, gondoltunk beteg, vagy kórházban ápolt tagjainkra, jókívánságokkal, virággal, szükség szerinti szállítással, látogatással.

GYERMEKKLUB

Alapítója, szervezője Domokos Olga, aki Amy Konkoly egyenrangú munkájával együtt vezetője a gyermekklubnak.

A résztvevő gyermekek különböző helyszíneken háromhetenkénti találkozókon, játékos formában (vers, ének, napi aktivitás, játék, etc.) magyarul tanulnak. Köszönetünk Olgának, Amynek és a szülőknek, akik szerető lelkesedéssel és aktivitással segítik és fejlesztik a gyermekklub munkáját: Attila Konkoly, Barbara Bor, Czetics Bernadette, Magyar Andrea, Grauzer Csilla, Melco Heni, Szécsi Gabi, Aysola Ágnes, Gracza Rezsô és még mások.

A Gyermekklub szeretettel vár minden magyarul tanulni kivánó gyermeket és szüleit. Egyesületünk lelkesen támogatja ezt a jelentős kezdeményezést.

NEWS: At the recent Annual Meeting the following new members were elected to the Board: WELCOME
Sandor Gallo, Maria K.Vincze & Tamás Szinyei; Gyongyi Slade E. resigned from the Board.

RÉSZTVÉTEL ÉS TÁMOGATÁS

Kedves barátaink - az Önök támogatása adja az értelmet és biztatást munkánkhoz és résztvételük teszi lehetővé a Minnesotai Magyarok programjait.
Kérjük csatlakozzanak és legyenek aktív tagjai közösségünknek..
Family: $30, egyéni $20 nyugdijas(egyéni)/diák $10, nyugdijas családi $20. Kérjük küldje el 2004 -re szóló tagdiját pénztárosunkhoz: Bor György
(Address: 7707 20th Avenue N., Hugo, MN 55038)
A tagsági dij adóból levonható

Reméljük volt alkalma résztvenni programjainkon és azokon kellemesen érezte magát. Mindenkit szivesen várunk 2005 évi összejöveteleinkre.
Látogassa meg az Internetet, web-oldalunk: http://minnesotahungarians.onza.net


A Minnesotai Magyarok vezetősége és a magam nevében
kívánok kedves Mindnyájuknak
Kellemes karácsonyt és boldog újévet!

Fülöp Ágnes, elnökcomments powered by Disqus