MBK

Éltető J. Lajos: Az MBK mint vallási közösség

Az ITT-OTT levelező fórum ill. kiadvány 1967-ben alapult. Baráti köre, a Magyar Baráti Közösség elődje, a lap olvasótáborából szerveződött meg. A munkatársak szűkebb csoportja többször is összeült Csikágóban és Adában mielőtt az első nyilvános találkozóra meghívta volna az olvasókat, érdeklődőket. Erre az akkor még csak két napos, szemináriumnak nevezett sereglésre 1972. szeptember 2-án és 3-án, a pennszlvániai Hereford melletti Magyar Tanyán került sor. Az 6. évf. 1. száma a herefordi előadások teljes szövegét s a hozzászólások összegezését tartalmazza.

A szövegkivonatok... idézése s mostani újraközlése a Magyar Baráti Közösség történelmi ismertetését is célozza, elsősorban azonban azt, hogy  megerősítsük azokat az alapokat, melyekre a Közösség felépült, s melyeken éthosza a mai naoig is áll. A Közösség a továbbiakban felvázolt elvek szerint alakította ki alapszabályát, ezekre kapott mind állami, mind szövetségi korporatív elismerést és adómentességet mint karitatív, kulturális és vallási társulat.

A kivonatok következnek! 

comments powered by Disqus