ITT-OTT Találkozók

Somogyi Balázs: ITT-OTT Találkozó, 2011


ITT-OTT Találkozó, 2011 augusztus 13-20.Reménység TavaLake Hope State Park, Ohio


EGYÉN-EGYSÉG-KÖZÖSSÉG
Somogyi Balázs beszámolója


Augusztus harmadik hetében ismét magyar szótól visszhangzott a Reménység Tó környéke. Mintegy száztíz magyar gyűlt itt össze, hogy részt vegyen a Magyar Baráti Közösség évi Találkozóján.  A résztvevők az amerikai kontinens számos magyarlakta közösségeit képviselték és többen Magyarországról látogattak ide. Reménykeltően nagyszámú volt az ifjúság részvétele.


Magas ívű volt a hét kezdése.  Tóbiás Attila wallingfordi-bostoni református lelkész tartotta a nyitó „Istenszolgálat”-ot.  A család jelentőségéről és az azt veszélyeztető folyamatokról szólt.Bokor Erika gondnok köszöntését követően, Ludányi András „Hétmérföldes Csizmában” címmel Cseh Tibornak, az MBK meghatározóan fontos egyéniségének, állított emléket tartalmas és megható beszámolójában.  András hangsúlyozta azt a tényt, hogy Cseh Tibor, a hatásosan nagy gondolatok mellé mindig lefektette a cselekvés és megvalósítás irányt adó módszereit is.Filozofikus hangvétel jellemezte Tóbiás Attila „Hinni vagy nem hinni” című előadását.  Nem tekinthető megdöbbentőnek az, hogy a Tiszteletes Úr a Hit mellett kardoskodott meggyőző szavakkal.


Vasárnap este megnéztük azt a markánsan érdekes filmet -”Dal fakad köves út mentén”(„Songs Along a Stony Road”) címmel - amelyet Csicsery György  készített Kallós Zoltánról, a méltán híres ballada-gyűjtőről, annak életkörülményeiről és barátairól.


Történelmi tárggyal jelentkezett Érdy Miklós, amikor a magyarság keleti eredetéről és a hun kapcsolatáról tartott érdekes beszámolót.  A Budapestről idelátogató Horváth Erzsébet, aki egyébként szintén református lelkész, előadásában megdöbbentő eseményeket és adatokat vázolt fel az 1945-ös évet követő magyarországi rendszer egyház-ellenes intézkedéseiről, és azok maradandó hatásáról.  Nagyhatásúnak bizonyult Hajdú-Németh Gergely fejtegetése, amely az amerikai magyar intézmények jövőjével foglalkozott.  Gergely, a Magyar-Amerikai Alapítvány újonnan beiktatott fiatal igazgatója, fontos jelentőséget tulajdonít az ifjúság bevonásának és részvételének a magyar intézmények működésében és a modern elektronikus kapcsolat-rendszer módszereinek fokozott alkalmazásának.


Sor került egy az MBK jövőjével kapcsolatos part menti beszélgetésre is - ezt Kovalszki Péter irányította. Megvizsgáltuk a Magyar Baráti közösség kapcsolat - rendszerének nagyon szükséges kibővítését, elhatároztuk az MBK „életregényének” összeállítását-megírását, és foglakoztunk az ifjúság szerepének elmélyítésével.  Dán Károly, a New Yorki Konzulátus vezetője, az új magyar nemzetpolitikáról szólt, és hangsúlyozta azt, hogy a nyugati magyar közösségekkel való kapcsolatok kiterjesztése és megerősítése fontos szerepet töltenek be az új magyar nemzetpolitikában.


A magyar irodalom fontos szerepet játszott a 2011-es ITT-OTT programjában. Ebben meghatározó szerep jutott meghívott vendégünknek, Kiss Eszternek, a Budapesti Katona József Színház művészének. Ő előadást tartott az erdélyi Helikon Irodalmi Társaság munkásságáráról és eredményességéről, hangsúlyozva a Tompa László - Áprily Lajos - Reményik Sándor „triász” jelentőségét.   Nagy sikert aratott és minden szempontból „színházi” eseménynek számított Eszter, Szabó Lőrincről összeállított „monodrámája”. Kiss Eszter rendhagyó izgalmas hangulatú irodalmi eszmecseréket is rendezett két alkalommal. Ezek a tóparti pavilonban zajlottak le, és az erdélyi irodalmárok - a már említett „triász” valamint Dsida Jenő - irodalmi üzenetét vizsgálták meg.Budapest és a huszadik század irodalmi mozzanatairól Somogyi Balázs tartott képekkel illusztrált beszámolót.  Kovalszki Péter irányította a könyvklub összejövetelét, amely Bodor Ádám „Utolsó Szénégetők” című irodalmi karc-válogatásából adott sikeres ízelítőt.           Tobak Ferenc, Serlegi Lilla és Jason Ottman biztosították a nagyon fontos zenei hátteret.  Ferenc beszámolt csángóföldi zenei gyűjtőútjáról és film-szemelvényekkel ábrázolta a csángó dudások, sajnálatos módon eltűnőben lévő, világát. Sikeresen eredményes volt a három zenész hangversenye, amely a Kárpát-medencei dudák és egyéb fúvós hangszerek világából adott zenei ízelítőt.


Rögtönzött műsor, baráti hangulat, jó étvágy és közös éneklés jellemezték évi piknikünket.  Az ifjúsági csoport, Kiss Eszter, Elekes Álmos, Tobak Ferenc, Serlegi Lilla, Ottman Jason, az anyja karjaiban békésen nyugvó nyolc-hónapos kis Lilla, vendég lelkészeink, Horváth Erzsébet és Vásárhelyi József - mint előadók - és műsorvezetőként Somogyi Balázs szerepeltek ezen.


A késő esti palacsinta- és lángos-sütés és, természetesen, a jóízű „eredmények” fogyasztása, gyors eltüntetése, ismét népszerű közösségi eseményeknek bizonyultak. Az önfeledten jó hangulatot, zenei „jókedv”megteremtésével, a Tobak-Serlegi-Ottman Zenekar biztosította.


A résztvevők értékesnek, szórakoztatónak, hangulatosnak találták a második ízben megrendezett, „Ki mit Tud?”programot. Bemutatásra került Tábory Maxim verseskötete és Fülöp László frissen kiadott máramarosszigeti emlékekkel foglalkozó irodalmi válogatása.  A citera képezte a műsor zenei gerincét: három előadó szólaltatta meg ezt a hangszert.  Az ifjúsági csoport, Kiss Eszter vezetésével, szellemes és a közösség jelentőségét kihangsúlyozó műsorszámmal szerepelt.  Színesen gazdag volt a kiállítás, amely Bokor Zelma, Zoltán Réka, Fülöp László, Fülöp Ágnes és Tobak Ferenc alkotó-művészetét mutatta be és bizonyította.


Ez évben is, sűrű” és izgalmas volt az ifjúság önállóan szerevezett programja. Evezős kirándulásokat, portyákat és „röplabda bajnokságot” szerveztek - nyilvánvalóan, nagyon jól érezték magukat. 


Fülöp Ágnes és László vezetésével, a résztvevők lelkes kis csapata ez évben is meglátogatta a Congo nevezetű falut, amelyben magyar bányászok dolgoztak, szenvedtek a múlt század elején. Emléküket, neveiket a helyi temető sírfeliratai őrzik


Az angol nyelvű program keretében, Bártfay Artúr beszámolókat tartott a magyar történelem és az amerikai magyar tapasztalat tárgyköreiből. Előadásaikkal, Ludányi Csilla és Ludányi András is részt vettek a programon.


Tanácsgyűlésünkön a Magyar Baráti Közösség ügyes-bajos, nem-megoldhatatlan,  dolgaival, problémáival és jövőnk biztosításának lehetőségeivel foglalkoztunk. Bokor Erika kiemelkedően eredményes szolgálatának hat évét követően, a Tanács Kovalszki Pétert és Minger Hajnalt jelölte a megüresedő gondnoki pozícióra.  A közgyűlés megerősítette a jelöléseket, és hagyományainknak megfelelően, postán lefolytatott választás dönti el 2011 végén, hogy ki lesz az MBK gondnoka az elkövetkező években. 


A legfiatalabb „ITT-OTT”-osok nagy sikerrel, szinte szokatlanul komoly magabiztossággal szerepeltek a péntek-esti bemutatón. Hálás köszönet illeti Simon Évát a „kicsikkel” kapcsolatos kitartó és nagyon eredményes munkájáért, fáradozásáért. Pezsdítően jó hangulatú volt a Táncház - ezen is Tobak Ferenc, Serlegi Lilla és Ottman („ITT-OTTman”) Jason szolgáltatták a megfelelően „talp-bizsergető muzsikát.


Ismét az Ifjúsági Bizottság „szolgált” a hétzáró Istenszolgálaton, és Bokor Erika búcsúszavaival zárult a 2011-es ITT-OTT Találkozó.


Forróhangulatú, sikerekben gazdag hetet töltöttünk el a Reménység Tavánál - megteltünk reménnyel és jövőbevetett hitünk megerősödött.  Ismét megtapasztalhattuk azt a csodálatos folyamatot, amelyben az EGYÉN-ek  EGYSÉG-be tömörülnek abból a célból, hogy a KÖZÖSSÉG-et megerősítsék, fennmaradását biztosítsák.


A Magyar Baráti Közösség 2012-es Találkozóját, ifjúsággal foglalkozó témakörrel, augusztus 11 és 18 között rendezi meg, természetesen akkor is, a Reménység Tavánál.


Kérjük, hogy további kép és egyéb információ ügyében, látogassátok meg honlapunkat a www.itt-ott.org címen. Találkozónk előadásainak anyaga nyomtatott formában évi Kalendáriumunkban is megjelenik.  A kiadvány megrendelésére lehetőséget biztosítunk minden érdeklődő számára, a honlapunkon keresztül.

comments powered by Disqus