ITT-OTT Találkozók

Közlemény a Magyar Baráti Közösség 2014-es ITT-OTT Találkozójáról

A Magyar Baráti Közösség 2014 augusztus 16.-23 között megtartott 43. Találkozójára 183 résztvevő gyűlt össze az Ohio állambeli Lake Hope-on, közöttük MBK-tagok, 12 gyermek és 10 MBK-fiatal, a Kőrösi Csoma Sándor Program 19 ösztöndíjasa, cserkészek és cserkészvezetők. Erdélyi vendégelőadók között Cseke Péter professzor, Tussay Szilárd , az IKE képviselője,és Sebestyén Aba, a marosvásárhelyi Yorick Studió színészrendezője vettek részt. Jelen voltak a kanadai Gyanta Együttes, a Cleveland-i Bocskai Rádió munkatársai, a Magyar Köztársaság New York-I főkonzulátusáról dr. Bencsik Zita főkonzul helyettes , ki  33 új magyar állampolgárt avatott fel és nyújtott konzuli szolgáltatásokat mindvégig . A New York-i Balassi Intézetet  Romsics Gergely és Vadász Zita képviselték, kik egy erdélyi témájú fotókiállítás anyagát mutatták be . A magyar nyelvű programokat angol nyelvű előadások egészítették ki, és gazdag gyermekfoglalkoztatás , ifjúsági és művészeti-szórakoztató programok is részét képezték a hétnek.
A találkozó vezérgondolata “ Együtt a szétszórtságban “ volt, s Erdély volt a  régió, melynek jelenét , kultúráját áttekintette . Ennek keretében kiemelten foglalkozott a szétszórtságbeli média és kommunikáció fontosságával és hatékonyságának emelésével, mely a közösség-  és a hálózatépítést is kell szolgálja, a Kőrösi Csoma Sándor Program eredményességével, valamint az amerikai magyar közösségek bemutatásával is .

A találkozón sor került a közösség elmúlt esztendejének áttekintésére, tevékenységének elemzésére, és  szervezeti és működésbeli határozatok elfogadására,valamint a  tisztújításra is, így a továbbiakban:

  • Folytatjuk közösségépítő és szervezeti munkamódunk javítását és kiadói tevékenységünket.
  • Kommunikációs és médiatevékenységünkben kiemelten foglalkozunk a szociális média ,a modern információs technológia eszközeinek hatékony használatával,és ebben számítunk  fiatalságunk tevékeny részvételére.
  • Folytatjuk testvérközösségi kapcsolattartásunk, építésünk mind itt, mind a Kárpátmedencében.
  • Fontosnak tartjuk a Kőrösi Csoma Sándor Program folytatását és abban továbbra is részt kívánunk venni. A program ösztöndíjasai nemcsak az egyes amerikai magyar közösségek sajátos működésében vesznek részt, de missziós munkájuk egymás jobb megismerését, hálózatképzésünket is elősegíti .
  • Támogatjuk a Magyar Diaszpóra Tanács munkáját, programjait és szükségesnek találjuk az északamerikai regionális tanács működésének javítását.
  • Támogatjuk a kárpátmedencei magyarság autonómia törekvéseit
  • Feladatunknak tartjuk Magyarország, a magyar nemzet  jó hírének védelmezését , terjesztését.
  • Következő találkozónkra 2O15 augusztus 15.-22. között ugyanott , a Reménység Tavánál  kerül sor.

MBK Tanács
Kovalszki Péter gondnok(elnök)

*A találkozó a The Hungary Initiatives Foundation részleges támogatásával került megvalósításra.

Lake Hope
2014. Augusztus 23.-án

 

     

 

A teljes képanyag megtekinthető az  ITT-OTT honlapon.

                                   

     
 

comments powered by Disqus