ITT-OTT Találkozók

Éltető Lajos: Üdvözlet

Portlandból, Amerika nyugati partjáról üdvözlöm az 1910-es MBK/ITT-OTT tábor gyülekezetét.  

Tanácsunk idén az Önképzés-Nemzetépítés címet adta találkozónknak.  Biztosan vannak köztetek, akik még nem értik, e két fogalom hogyan illik egymáshoz.  Pedig a válasz erre elegánsan egyszerű: társaságunk kezdete óta azt hirdeti, hogy magyarságunkat, magyar azonosságunkat vallási szintre kell emelnünk, mivel nem a Kárpát-medence melegágyában élünk, ahol ez a tudat a környezettől adva van.  Aki itt, a szétszórtságban meg akarja találni az utat ősei, ősi népe, ősi földje felé, annak nem elég a magyar származás, annak képeznie kell magát, hogy méltó, érdemes tagja lehessen nemzetünknek.  Őriznie, csiszolnia kell a magyar nyelvtudását, meg kell ismernie a magyar történelmet, mai politikai és egyházi problémáinkat, népi és nemzeti kultúránkat. Ebben a szétszórtságban élő ember legtöbbször magára van utalva - önképzésre ugyanis, melyben azonban ma már egyre több segédeszközt találhat, többek között a világhálón.

A nemzet egyedi emberekből tevődik össze, ezek minőségéből ered a nemzet erkölcsi értéke.

Egyhetes programunknak nem lehet célja a kulturális hiányosságaink pótlása.  Arra azonban elég, hogy felébressze, felfrissítse érdeklődésünket magyar tárgyak, magyar értékek iránt, egymást is buzdítva, lelkesítve.  

Sokan azt mondják, ez az egyhetes együttlét egész évre megerősíti őket ebben lelkileg. Adja Isten, most is így legyen.  Jó szórakozást, barátkozást, lelki-erkölcsi épülést kívánok mindnyájatoknak,

barátsággal, szeretettel,

Éltető Lajos
comments powered by Disqus