Hírek

Románia hivatalosan elismeri, hogy erõszakosan beolvasztotta a csángókat

Szép ugyan, hogy  Băsescu - és a román kommunista diktatúrát elemző bizottsága - beismeri - többek között - a csángók erőszakos beolvasztásának bűnét, ám a bizottság jelentése maga is rámutat, hogy ez a politika a kommunista diktatúra előtti időkbe nyúlik vissza.  Az igazi baj a román nacionalizmus:  a román kommunizmus is annak volt megnyilvánulása a legszélsőségesebb formában, nem hiába gúnyoltuk vörös fasizmusnak.  Amíg a nacionalista szellem politikai tényező Romániában, addig nem remélhetünk tartós, számunkra kedvező, liberális változást. Ám ezt az apró lépést is üdvözöljük.


Éltető Lajos 

Szép ugyan, hogy  Băsescu - és a román kommunista diktatúrát elemző bizottsága - beismeri - többek között - a csángók erőszakos beolvasztásának bűnét, ám a bizottság jelentése maga is rámutat, hogy ez a politika a kommunista diktatúra előtti időkbe nyúlik vissza.  Az igazi baj a román nacionalizmus:  a román kommunizmus is annak volt megnyilvánulása a legszélsőségesebb formában, nem hiába gúnyoltuk vörös fasizmusnak.  Amíg a nacionalista szellem politikai tényező Romániában, addig nem remélhetünk tartós, számunkra kedvező, liberális változást. Ám ezt az apró lépést is üdvözöljük. Begin forwarded message: From: Erdely Ma <office@erdely.ma> Date: December 20, 2006 4:38:52 AM PST To: Felfigyeltunk <felfigyeltunk@erdely.ma> Subject: Románia hivatalosan elismeri, hogy erõszakosan beolvasztotta a csángókat Románia hivatalosan elismeri, hogy erõszakosan beolvasztotta a csángókat [ 2006-12-20 ] Fotóval: http://erdely.ma/hatranyban.php?id=21274 Elõször ismeri be hivatalos román állami szerv a csángók erõszakos asszimilációját Basescu elnök 2006. december 18-án a Román Parlamentben a két ház együttes ülésén elítélte a kommunizmust illegitim és barbár rendszernek nevezve azt. Elmondása szerint nem célja a boszorkányvadászat, hanem az igazság megállapítása és a román állam nevében az áldozatoktól való történelmi bocsánatkérés. Éppen ezért Basescu elnök 8 hónappal ezelõtt létrehozta a Romániai Kommunista Diktatúrát Elemzõ Elnöki Bizottságot, amely vezetõ román értelmiségiekbõl, történészekbõl állt. A közel 700 oldalas tanulmány, amelyet ez a bizottság készített, tudományos igényességgel elemzi a kommunista rezsim visszaéléseit, az elnyomó apparátust, a kollektivizálást (az MTSZ-ek erõszakos létrehozatalát), általában a gazdasági, társadalmi folyamatokra gyakorolt negatív hatását. A napokban bemutatott dokumentum és a Parlamentben elhangzott elnöki beszéd, a kommunizmus elítélése és az állami bocsánatkérés a nacionalista erõk felháborodását és ellenkezését váltották ki -nem ok nélkül, amint azt a csángókra vonatkozó alábbi részlet is igazolja. A dokumentum külön fogalkozik a nemzeti kisebbségek kommunista idõkbeli sorsával. A magyar kisebbség számára fenntartott részben az 536. oldalon három bekezdésben szó esik a moldvai csángók erõszakos asszimilációjáról és a katolikus egyház felelõsségérõl is. Itt fordításban közöljük a teljes ide vonatkozó részt: „A kommunista rendszer asszimilációs politikájának drámai következményei voltak a moldvai csángók helyzetére vonatkozóan is, egy olyan a magyar nyelvet használó közösség, amely hozzávetõlegesen 60.000 fõt számlál, Bákó és Neamt megyékben él. A moldvai csángók erõszakos asszimilációjának elsõ kísérletei még a két világháború közti idõszakból erednek, mely folyamatban a Római Katolikus Egyháznak komoly szerepe volt. A csángók nyelvi asszimilációjának elõsegítése a Katolikus Egyház számára az Ortodox Egyházba való beolvasztás elleni harc eszköze volt. Ezen politika következményeként a moldvai csángók nem részesülhettek anyanyelvi misézésben és oktatásban. Az egyházak elleni harcban a Román Munkáspárt kihasználta a Magyar Népi Szövetséget, amely által létrehoztak közel 40 magyar tannyelvû iskolát a moldvai csángómagyarok lakta vidéken, ezek fõ küldetése az egyházi befolyás gyengítése volt ezen a közösségekben. Ezeket az iskolákat fokozatosan számolták fel 1953 és 1958 közt. Az 1970-es, 80-as években az asszimilációs törekvések felgyorsítása nyomán mindazon moldvai csángó személyek, akik magyarnak vallották magukat, a milícia és a szekuritáte embereinek zaklatását kellett átéljék." www.csango.ro __._,_.___
comments powered by Disqus