Hírek

Papp László: Ötven év után további tervek Amerikában

Az American Hungarian Foundation-t, “ Amerikai Magyar Alapítványt”,  magyar származású egyetemi tanárok és egyesületi vezetök alapították 1955-ben abból a célból, hogy a magyar kúlturális hagyományokat ápolja és népszerüsítse az Amerikai Egyesült Államokban. Az ötvenedik évforduló alkalmából egy  gyönyörűen kiállított 288 oldalas album számolt be az eredményekről. Az intézmény munkáját kezdettől fogva irányító igazgató Prof. Molnár Ágoston, valamint a  húsz tagú igazgatóság  elnöke Dr. Harsányi Zsolt a könyv bevezetőjében hívja az amerikai magyarokat, hogy ismerjék meg az alapítvány székházát, látogassák a múzeum kiállításait.
 
Az alapítványnak otthont adó épület New Brunswick városban, New Jersey-ben 1989-ben készült el Papp László építész tervei alapján. Az egykori varrótügyár épületében valamikor sok magyar dolgozott, amikor a múlt századforduló után New Brunswick lakosságának a többsége még magyar volt. Amikor a nagyüzemi gépesítés következtében a gyár megszünt, az üresen maradt és meglehetösen romos állapotban levö épületet a város az alapítványnak adta. A felújítás és bövítés után a múzeumot, ajándékboltot, könyvtárat, levéltárat és közösségi szobákat is magába foglaló épület Amerika legnagyobb magyar intézménye lett.
 
A könyvtár a Rutgers Egyetemmel van kapcsolatban, a magyar könyvek  az egyetem katalógusában is megtalálhatók, az Interneten HUNGR jelzéssel . A  magyar nyelv tanítására nemrégen megindult program pedig a  Debreceni Egyetem nyári tagozatához kapcsolódik. Ennek révén a hallgatók munkáját a Debreceni Nyári Egyetem credittel ismeri el. A Rutgers Egyetem Jane Voorhees Zimmerli múzeuma most kötött megállapodást az alapítvánnyal a SALGO Galléria magyar festményeinek ottani folyamatos kiállítására.
 
A múzeum népszerü  látogatottságú kiállításai számos elismerésben részesültek. Csatári József kiállítását a New York Times kiemelt helyen méltatta. De kiemelkedő volt az 1956 emlékére rendezett, vagy a magyar néprajzi anyagot bemutató, valamint az évente megrendezésre kerülő különbözö európai országok hagyományai alapján díszített karácsonyfa kiállítás is.
 
Az alapítvány számos magyar tárgyú kutatást és oktatási programot támogat, többek között a Rutgers, a Colgate, az Indiana, a New York, a Connecticut, és a Cleveland egyetemeken. Az irattár (archívum) katalogizálására és rendezésére Fulbright ösztöndíjjal több éven át egy-egy munkatárs érkezett az alapítványhoz  a budapesti Széchenyi Könyvtár és a Magyar Fulbright Bizottság  egyezménye alapján.
 
Az alapítvány kiemelkedö eseménye évenként a George Washington Díj átadása New Yorkban és a Lincoln Díj az ország különbözö városaiban. Ezekkel a díjakkal azokat a sikeres amerikai magyarokat és a magyarság érdekében munkálkodó amerikai személyeket jutalmazzák, akik a magyar névnek és kultúrának elismerést szereztek. Az első Washington díjas Kármán Tódor és Neumann János (poszthumusz) volt 1961-ben, az utolsó díjazottak az 56-os forradalom ötvenedik évfordulóján három “ötvenhatos” magyar: Lauer Edit,
Dr. Somogyi Balázs és Vittadini Andrea.
 
Az emlékalbum megörökíti az alapítvány emlékezetes eseményeit, mint például az ünneplőket 1949-ben a New York-i Kossuth szobornál, ahol a híres filmsztár Massey Ilona mondta a köszöntőt. Láthatjuk 1957-ben a Carnegie Hall Bartók koncertje képeit Doráti Antal és Yehudi Menuhin részvételével, vagy a  forradalom után alapított Philharmonia Hungarica amerikai bemutatkozását 1959-ben a  Rutgers Egyetemen Rozsnyai Zoltán vezényletével. A Magyar Tudományos Akadémián rendezett ünneplésen és Lincoln Díj átadáson Dr. Vizi E. Szilveszter, az akadémia elnöke méltatta az alapítvány munkásságát. 288 oldal tele emlékekkel, sikerekkel, magyar eredményekkel Amerikában.
 
“A magyar közösség nem volt olyan sikeres mint több más nemzetiség, hogy az amerikai társadalom elé tárja eredményeit és teljesítményét. Ez az alapítvány tölti be ezt a feladatot.” - irta a volt magyarországi amerikai nagykövet, 2000 évi George Washington díjas Donald Blinken.
 
A siker biztos jele, hogy az alapítvány 18 év alatt kinőtte múzeumát és újabb telkeket vásárolt bővítés céljából. Ennek érdekében újabb gyüjtésbe kezdtek, amelynél számítanak az amerikai magyarság támogatására és áldozatkészségére. Felvilágosítás és az album megrendelése: AMF, 300 Somerset Street, New Brunswick, NJ 08903, telefon: 732-846-5777
 

comments powered by Disqus