Hírek

Papp László: Amerikai magyar tanárok Budapesten

A Közép-Európai Egyetem (CEU) adott otthont június 2. és 5. között az Amerikai Magyar Tanáregyesület (American Hungarian Educators' Association) harmincadik, ünnepi közgyűlésének Budapesten. AHEA az Egyesült Államokban és Kanadában működő egyetemi és főiskolai tanárok szervezete, amely a magyar nyelv, kultúra, irodalom és tudományos eredmények ismertetését tűzte ki céljául.
Az Egyesület évente rendezi meg konferenciáját Amerikában és angol nyelvű hírlevelében számol be a szervezet működésérõl, valamint a tagok tudományos eredményeiről. A közgyűlést követő idei konferencia ELŐRENÉZVE - VISSZAPILLANTVA címmel mintegy összefoglalója volt harminc év munkájának. A 48 elõadó a magyar nyelv idegenben való oktatásával, történelmi és gazdaság-történeti témákkal, a magyar kultúra terjesztésével és néprajzi kérdésekkel foglalkozott.

A magyar nyelvű szekció kiemelkedő előadását Bika Julianna (New Orleans, Louisiana) tartotta Amerika legrégibb és még ma is meglévõ mezõgazdasági településének történetérõl, Árpádhonról. Julianna, aki Dr. Gergátz Istvánnak, a New Orleans-i tiszteletbeli konzulnak a felesége, ismert környezetkutató és egyben Kossuth amerikai tevékenységének egyik legjobb ismerõje. A világhálón terjesztett havi Nyugati Hírlevél szerkesztõje is. Hasonlóan lenyűgöző volt Havas Judit előadóművész irodalmi szövegekkel megtűzdelt bemutatója "Az anyanyelv tanulásának és tanításának pallérozásáról". Judit évente tart magyar nyári iskolai oktatást Amerikában a Fillmore-i cserkésztáborban.

A számos angol nyelvű előadás közül kiemelkedett a Library of Congress könyvtárosának, Kenneth Nyárádi-nak beszámolója arról, hogy miként jelent meg Kossuth amerikai szereplése a híres rabszolgaság-elleni harcos, Frederick Douglass írásaiban. Horváth János, a Magyar Parlament korelnöke, elõzõleg az Indiana-i Butler Egyetem tanára az 1946-os "hiperinflácót", Nagy Piroska egy nemzetközi iskola idegen nyelvű tanulóinak a magyar kultúrára való oktatását ismertette. Harkó Gyöngyvér az amerikai magyar irodalmi kör (New Brunswick, NJ) történetérõl beszélt, míg Nyikos Márta (Indiana Egyetem) és testvére Nyikos Katalin (Georgtown Egyetem) arról számolt be, hogy miként tartható meg az emigránsok között a nyelvi és kulturális önazonosság tudata. Fodor András az atomkutatás magyar tudósainak az amerikai tudomány fejlesztéséhez való hozzájárulását ismertette.

Az előadásokat egy parlamenti fogadás szakította meg, amely vendéglátója Horváth János professzor-képviselő volt. A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének megtekintése, valamint egy felvidéki kirándulás tette az eseményt érdekesebbé. A befejező vacsora a Zrinyi utcai Duna palotában lelkes tánccal végzodött, ahol Nagy Balázs és Benn Katalin szolgáltatták a talpalávalót.

Mindent összevéve a jelenlevők köszönettel nyugtázták a kitűnõ szervezést Glanz Zsuzsa elnöknek, Basa Enikõnek és a rendezõ Magyar Kálmánnak az esemény megrendezését.

Papp László

comments powered by Disqus