Hírek

Papp László: 1956-2006 Emlékkiadvány

1956 50. évfordulójára a Connecticuti Magyar Kulturális Egyesület angol nyelvű ismertetést ad ki.

Az 56-os forradalom ötvenedik évfordulójának megemlékezésére készülnek az amerikai magyarok Los Angelestől Bostonig és Chicagotól Miamiig. A legnagyobb ünneplés New Yorkban lesz, ahol a Szent Patrick székesegyház miséje után a Carnegie Hall nagytermében Pataki kormányzó fpgja megnyitni az ünnepi műsort. Az ünnepségeken a forradalom egykori résztvevői mellett ott lesz az amerikai magyarság minden rétege, azok is, akik 1956 előtt vagy után hagyták el Magyarországot, és a második, harmadik generációs nemzedék tagjai is. De nem csak a magyarok fogják ünnepelni a huszadik század egyik legnagyobb és sorsdöntőbb eseményének emlékét, hanem az amerikaiak is, akiknek a forradalomról csak futólagos értesülései vannak. Például az én, Connecticut államban levő városom, New Canaan, ahol a húszezer lakosból csak tíz a magyar, szintén meg fog emlékezni az első szabadságharcos menekültek érkezéséről és azok hozzájárulásáról a város fejlőodéséhez.

Az ünnepségeken résztvevők tájékoztatása érdekében határozta el a Connecticuti Magyar Kultúrális Egyesület, (HCSC), hogy egy angol nyelvü ismertetést ad ki, amelyet önköltségi áron bocsát minden rendező egyesület rendelkezésére, hogy eseményeiken azt terjeszthessék. A nyolc oldalas kiadvány ismerteti a forradalom előzményeit, fontosabb eseményeit, valamint a harcok kimenetelét és azok hatását Nyugat és Kelet Európára.

A címlapon a Nemzeti Dalt szavaló diákok és közönség látható a Bem szobornál, ahol a lengyel felkelésre szolidaritással válaszoló tüntetők összegyültek. Ott emlékeztek meg az 1848-as forradalomról, amelyet a cári Oroszország katonái ugyanúgy eltiportak, mint 56-ban a magyar forradalmat a Szovjet tankok. “ Szétszórt hajával, véres homlokával, Áll a viharban maga, a magyar” - idézi a szöveg Petőfit a kiadvány szerzőjének, Téglás Csabának a fordításában. Ugyancsak ő tolmácsolja a hátlapon a “Bocsássatok meg gyerekek” című verset, amely névtelenül jelent meg a forradalom után.

(Részlet:)

Ó hányszor mondjuk kézlegyintve:
“Ezek a ami gyerekek !”
Elfajzott korcsok, silányságok,
Üresek, léhák, jampecek.....

De aztán csodák jöttek,
Soha nem látott hős napok,
Mit mi megtenni sohse mertünk,
A jampec fegyvert ragadott !

Vagy, ha nem jutott, puszta kézzel
Rohamozott meg tankokat,
És hittel, vérrel égre írta:
“Zsarnok ! Az én hazám szabad !”

Téglás Csaba, a Texas A&M Egyetem kiadásában megjelent BUDAPEST EXIT könyv szerzője írta a kiadvány szövegét, a nyomtatvány tervezését Makay Árpád készítette.. Szalay Lajos rajzai, valamint az MTI és Papp László helyszini fénykép felvételei illusztrálják a szöveget.

A kiadvány CD-n is elérhető. Érdeklődők forduljanak a HCSC-hez P.O.Box 2026, Chesire, CT 06410, Honlap: www.hcsc.us

Papp László
comments powered by Disqus