Hírek

Messzi tábortüzek


„Válogatás az öt földrészen élõ magyarságot összetartó legszebb népdalainkból” címmel a Dömötörné Kokron Margit Alapítvány 60 népdalból álló gyűjteményt adott közre CD lemezen, könyvalakban mellékelve a kottákat és szövegeket.

Ez a szöveggyüjtemény és dallamkincs zenei anyanyelvünk, talán legerősebb összekötő kapcsunk. Ezt példázza Dömötör Gáborné, Kokron Margó élete is.

Margó Budapesten született, gyermekkorának első éveit Hódmezővásárhelyen töltötte. A háború végén, hat éves korában hagyta el szüleivel Magyarországot. Svájcban, Chilében, Braziliában nevelkedett. São Paolóban lett cserkész, aztán egész életét a külföldön felnövő magyar fiatalok nevelésének szentelte. Működésének legkimagaslóbb teljesítménye népi értékeink tanulmányozása és továbbadása lett. Közel 2000 népdalunkat ismerte és feladatának tekintette azok rendszerezését, közreadását. Korán bekövetkezett haláláig ennek a gyüjtésnek mintegy negyedét tudta rendszerbe foglalni és kiadásra elkésziteni.

Margó munkásságának az emlékére alakult meg a Connecticuti Magyar Kultúregyesület és a Külföldi Magyar Cserkészszövetség támogatásával az emlékét megőrző alapítvány azzal a céllal, hogy életművét - a magyar népi kincsek terjesztését - folytassa. Az alapítvány első kiadványának bevételét kizárólag a sorozat folytatására fordítja majd.

A lemezen szereplõ anyag válogatását Dömötör Gáborral együtt Végvári Vazul, Nagel Katalin és Guzrán Ilona végezte. A Margó által összeállított listából változatos, hiteles és szórakoztató gyüjteményt adtak közzé. Az 1600-as évekből származó virágénekek, mint például az „Áll előttem egy virágszál, örvendetes liliomszál”, a kuruckori dalok, a világháborús katonanóták, a felelgetős balladaszerû énekek: „Csillagom, révészem, vígy átal a Dunán...”, meg a jólismert formájú népdalok mind megtalálhatók itt. Ezek rendszerint az első sorban tájképet festenek, valahogy ilyenképpen: „A citrusfa levelestől-ágastól”. A második sor egy kérdés felvetése: „Kisangyalom, hogy váljunk el egymástól?” Aztán a következtetést vonja le: „Megválásom nem annyira sajnálom, Csak igazán szerettelek, azt bánom".

Az alapítvány felkérésére a dallamok és szövegek ellenőrzését, a zenei igazgató Vavrinecz Béla végezte. szerződtette a kiváló népi énekeseket és a Bekecs együttes zenészeit Magyarországon. Az eredeti népi hangszerek: hegedű, brácsa, doromb, hatlukú furulya, cimbalom,
bőgő mellett használtak tárogatót, sőt gitárt is.

Amikor az Észak- és Dél-Amerikában, Ausztráliában, Európa országaiban a fellobbanó tábortüzek körül felhangzanak ezek a népdalok, gondolatban eltűnnek az elválasztó földrajzi távolságok. A szétszórtságban élők érzik, tudják, hogy öszetartoznak. Ennek a kapocsnak a megerősitését szolgálja a „Messzi tábortüzek” lemezsorozat.

Hogy mit jelent ez a népi élmény az Amerikában született és itt élő fiatalok számára, azt jól le lehet mérni egy-egy itteni esemény alkalmával. Amikor a cserkészetben felnőtt lakodalmas pár barátai, fiúk és lányok, körben állva népdalokkal kelnek egymással versenyre, ahogy mostanában láttuk New Jerseyben, meghatódva érezhetjük a magyar hagyományápolás összetartó erejét.

A CD lemez és a vele járó könyv ára, postaköltséggel együtt, US$ 22.- Rendelést és „HCSC" névre kiállított csekket a következö címre lehet küldeni: Dömötör Gábor, 240 Silver Hill Road, Easton, CT 06612-1115.

Papp László
comments powered by Disqus