Hírek

Lipták Béla levele Petrétei József miniszterhez

Tisztelt Miniszter Úr!Tisztelettel kérem adjon parancsot a rendörségnek a Kossuth téren emelt kordon lebontására.  Kérem ezt azért, mert az Országháza és az ország népe közé nem helyes korlátokat, falakat emelni. Magyarországon a szabad vélemény nyilvánitás jogát az alkotmány biztositja! Ezért nincs a törvényekkel összhangban a rendörségi kordon fenttartása. Az egy rendőrállam látszatát kelti!

Mivel a magyar történelmi tradiciónak része, hogy nemzeti ünnepeinket a Kossuth téren is ünnepeljük, arra is kérem a Miniszter Urat, hogy a kordon eltávolitása mellett utasitsa a rendörséget a törvényes és erõszakmentes viselkedésre minden nemzeti ünnepünkön. Javaslom, hozza tudomására a rendörség vezetőinek, hogy azzal tehetnek a legtöbbet a köznyugalom visszaállitásáért, a belpolitikai feszültségek felszámolásáért, ha az erőszak és brutalitás eszközeinek alkalmazása helyett, a béke és rend törvénytisztelő fenntartását biztositják.A rendörségnek nem feladata az, hogy elfojtsa honfitársainak törvényes vélemény nyilvánitását. Ellenkezőleg, ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a magyarság békésen és méltósággal ünnepelhessen és kinyilvánithassa véleményét úgy a nemzeti ünnepeinken, mint más alkalmakon egyaránt. A magyar a rendörség a multban ezt tette, s ezért élvezte is a nép bizalmát. A multban a rendörség a rendbontók civilizált úton való kiszürésével, eltávolitásával segitette a békésen ünneplőket vagy tüntetőket.  Kérem Miniszter Urat, értesse meg a rendörség vezetőivel, hogy a demokratikus közéletben a rendörség is csak törvényes eszközökkel élhet. Nem elfogadható, hogy a rendõri vezetõk belefolyjanak a pártok közötti politikai háborúkba, nékik nem szabad politikai érdekeket szolgálniuk, nekik semlegesnek kell maradniuk! Rendõri vezetõk a rendszerváltás óta nem kerültek ilyen visszás és kényelmetlen helyzetbe mint ma.Tisztelettel kérem Miniszter Urat, hogy a szaktárca részéröl biztositsa a rendörség világos, egyértelmü és politika mentes irányitását. Számolja fel nem csak az Országházát a néptől elzáró kordont, de szüntesse meg a szükségtelen erőszak alkalmazását és a felelősségrevonást lehetetlenné tevő álarcok használatát vagy az azonositó számok nélküli rendöri alakulatok bevetését is.Nagyon remélem, hogy Ön Miniszter Úr egyetért a fentiekkel és segit abban, hogy március 15.-én ne ismétlődjön meg az ami Szabadságharcunk 5O. évfordulójának méltó megünneplését lehetetlenné tette és világnak Budapestet, mint egy rendőrállam fővárosát mutatta be.Tisztelettel, Lipták Bélacomments powered by Disqus