Hírek

KMCSSZ sajtótájékoztató

­KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
HUNGARIAN SCOUT ASSOCIATION IN EXTERIS - ASOCIACION SCOUT HUNGARA EN EL EXTERIOR - UNGARISCHER AUSLANDSPFADFINDERBUND
2850 Route 23 North, Newfoundland, New Jersey 07435, U.S.A., telefon: (973) 208-0450, fax (973) 208-1451, drótposta: kmcssz@aol.com

­AZONNALI KÖZZÉTÉTELRE

2008. okt.8                               

Kapcsolattartó:    Szórád Gábor       (Gabona@aol.com)     

Október 3-5. között tartotta soros ülését a Magyar Ifjúsági Konferencia, a zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrumban, amelyet a júniusi, kolozsvári konferenciát követően, ebben az évben második alkalommal hívta össze a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkára.   
 

­

A Magyar Cserkészszövetségek Fórumának tagszövetségei közül jelen voltak a Kárpátaljai MCSSZ, Külföldi MCSSZ, Romániai MCSSZ és Szlovákiai MCSSZ képviselői is.

Az egybegyűlteket köszöntötte Szórád Gábor, a Magyar Ifjúsági Konferencia Állandó Bizottságának elnöke, Rauh Edit, a Magyar Köztársaság Szociális és Munkaügyi Minisztérium esélyegyenlőségi szakállamtitkára, valamint Bogó Ágnes, a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. ügyvezetője.

A konferencia fő napirendi pontja a régiós beszámolók és a Szerevezési és Működési Szabályzat módosítása volt, majd három szekcióban folyt a munka. A Hogyan tovább MIK? szekcióban a konferencia bejegyeztetéséről, a közeljövőben végrehajtandó feladatokról és az eszmei értékekről beszélgettek a résztvevők. A képzésműhely szekció arra kereste a választ hogyan lehet hatékonnyá tenni a képzéseken résztvevők munkáját, illetve megtartani őket azon a területen, amit megtanultak. A Jövő évi programokon való MIK részvétel előkészítésével foglalkozott a harmadik munkacsoport, amelyben a konferencia népszerűsítése és a bemutatkozás lehetőségeiről beszélgettek.

Szóba került az Áldás népesség mozgalom által Erdélyben minden évben megszervezésre kerülő Adj király katonát! vetélkedő is, amely a családközpontú szemléletet formálja a kisiskolásokban. Ezt a vetélkedőt kívánjuk kiterjeszteni a Kárpát-medence régióiban, amely a MIK tagszervezetek hozzájárulásával az összmagyarságot átfogó programmá válhat. A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a módosított SZMSZ mellékleteként szükség van egy szakmai etikai kódex létrehozására is, amely pontosítja a tagsággal és a működéssel kapcsolatos legfontosabb alapelveket.

A tagfelvételi reviziót követően sor került az újonnan csatlakozni kívánó szervezetek felvételére a MIK-be.

A konferencia záró részében Rauh Edit államtitkár örömét fejezte ki, hogy elindult a tényleges munka a Magyar Ifjúsági Konferencián, és kiemelte, nagyon fontos, hogy a MIK nemzetközileg is elismert szerveződés legyen.
Az ülés végén megfogalmazódott azon kérés, hogy a MIK nyilvánítson véleményt a kárpátaljai, szlovákiai, horvátországi, stb. magyarok többségi nemzetbe való asszimilálása ellen, amely az anyanyelvi oktatás és az anyanyelvhasználat akadályoztatása révén valósulhat meg. A jelenlévő szervezetek külön nyilatkozatot szerkesztettek, melyet a hét folyamán juttatnak el a kormányok külügyminisztériumaiba és illetékes szerveihez.

Az est folyamán ellátogattunk a Mersics pincébe, ahol a finom vacsora után borkósolás következett, majd hajnalig tartó beszélgetéssel, szórakozással zárult a hétvége.

A Magyar Ifjúsági Konferencia soron következő ülése jövő év tavaszán a Felvidéken kerül megrendezésre.
Az ülés végén a jelenlévők a következő zárónyilatkozatot fogadták el:


Magyar Ifjúsági Konferencia
Nyilatkozat


2008. október 3-5. között Zánkán, a Gyermek és Ifjúsági Centrumban tartotta soros ülését a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK). A magyar ifjúság legmagasabb szintű közös fórumának képviselői régiós beszámolókat, helyzetértékeléseket hallgattak meg az elmúlt ülés óta elvégzett helyi munkáról. A vita során egyaránt érzékelhetőek voltak a határon túli ifjúsági munka sikerei, eredményei és nehézségei is.

A MIK áttekintette a szervezeti-működési szabályzatát, meghatározta annak fő módosítási irányait és szakmai munkacsoportot bízott meg a tervezet alapján a végleges szöveg előkészítésével. A MIK döntött a tagfelvételi ügyekről.

A MIK szekcióülések keretében elemezte jövőképét, összehangolta a 2009. évi programokon való részvételét, továbbá a Kárpát-medencei ifjúsági civil képzési helyzetkép alapján elkezdte összegyűjteni a régiós tagszervezetek igényeit, letéve egy képzési műhely alapjait.

A MIK döntött arról, hogy soron következő ülését 2009. első félévében Felvidéken tartja.

Zánka, 2008. október 4


További információért, kérjük, forduljon az Külföldi Magyar Cserkészszövetség központi irodájához:
2850 Route 23 North, Newfoundland, NJ 07435, U.S.A.
Tel: (+1-973) 208-0435
Internetes honlapunk:  http://www.kmcssz.org
 

comments powered by Disqus