Hírek

Anyaországi alap - fölhívás minden Erdélyi Magyarhoz!

Tisztelt Magyar Barátaink!

Ezúton kérem Önöket, segítsenek az alábbi Fölhívás minél tágabb körben történő népszerűsítésében! (Internetes helye: http://www.eurid.planet.ro/Anyaorszag-Alap.htm)
Elsődleges célunk az, hogy ezzel a jogosan, de féktelenül kitörő (és helyenként meggondolatlan) indulatoknak méltóságteljesebb és értelmesebb levezetésre adjunk lehetőséget.

Másodlagos (de nem mellékes!) célunk a fölhívás szövegében foglaltatik!

Köszönettel:
Horváth Alpár,
az Európai Idő főszerkesztője 2004 december 5.-e Fekete Adventjének az üzenetét mi megértettük...

Fölhívás minden erdélyi magyarhoz!

Mottó:
“Én árváim nevében nem kérek,
és nem is fogok elfogadni tõlük egyetlen vasat sem.
Ha már becsületük nincs, akkor a pénzük tegye õket boldoggá!
(Böjte Csaba – ferencrendi szerzetes, nevelõ)

Erdélyi Magyarok! Testvéreink az emberi és nemzeti méltóságunkbani megalázottságban!

Osztozunk veletek a keserûségben, a csalódottságban és a nemzeti egység illúziójának elvesztésében!
Mindazonáltal arra kérünk Benneteket, csatlakozzatok hozzánk, és a keserûségnek-csalódottságnak emelt fõvel és méltósággal adjatok hangot és formát, s a további cselekvésre példát!
• Velünk együtt tudassátok a jelenleg regnáló posztkommunista magyar államvezetéssel, hogy mi erdélyi magyarok a gyalázattal szennyezett júdáspénzükbõl nem kérünk!
• Nem kérünk sem a Szülõföld-Alapból, sem semmilyen más idevetett lerágott koncból, amiként nem kérünk abból a nemzetpolgárságból sem, amelynek õk az osztogatói és õk a megrajzolói!
Ha valamit még ezután elfogadunk, az csak – és kizárólag! – a magyar állampolgárság lehet, de az sem kell a jelenlegi Gyurcsány-Hiller-Kuncze fajtáktól, hanem majd – ha lesz – a majdani felelõsen gondolkodó és a nemzetért felelõsen cselekvõ kormánytól, lettlégyen az bármilyen pártszínezetû is!
• Velünk együtt tudassátok a jelenleg regnáló posztkommunista magyar államvezetéssel, hogy az erdélyi magyar sosem volt olyan ágrólszakadt még a legnagyobb ínségben sem, hogy testvérének segítõ jobbot ne tudott volna nyújtani!
• Velünk együtt tudassátok a jelenleg regnáló posztkommunista magyar államvezetéssel, hogy 2004 december 5.-e Fekete Adventjének az üzenetét mi megértettük:
látjuk, hogy nem mi szorulunk az õ segítségükre, hanem õk, akik már a történelmüket sem ismerik, és a véreiket is megtagadják, mert... súlyos betegségben szenvednek! Betegségben, amelyben már sem Istent sem testvért felismerni nem képesek!
• Ezért létrehozzuk az Anyaország-alapot – lásd az alábbiakban! - az õ kezeltetésüknek a megsegítésére!

Anyaország-alap
a trianoni Magyarországban rekedt,
nemzeti öntudatukban önhibájukon kívül megrokkant
érzelmi-erkölcsi fogyatékosok
megsegítésére
valamint
felnövekvõ utódaik történelem-oktatásának támogatására

Bankszámlaszám: Cod IBAN: RO86BRDE150SV04260101500 - Banca BRD-GSG, Sfantu-Gheorghe
A Bankszámla kezelõi: a romániai magyar történelmi egyházak e feladattal megbízott képviselõi
Meghatalmazott fölhasználó: a Magyar Kormány mindenkori oktatásügyi minisztere
Adományozók: a Trianonban magyar állampolgárságuktól megfosztott erdélyi magyarok leszármazottai, akik Isten segedelmével nem lettek érzelmi-erkölcsi fogyatékosokká, s anyagiakban sem roppantak meg annyira, hogy véreiken, nemzettestvéreiken ne tudnának segíteni!

Erdélyi Magyarok! Testvéreink az emberi és nemzeti méltóságunkbani megalázottságban!

Ezúton kérünk Benneteket, csatlakozzatok hozzánk, és adakozzatok a trianoni Magyarországban rekedt, nemzeti öntudatukban önhibájukon kívül megrokkant érzelmi-erkölcsi fogyatékosok megsegítésére!
Amiként jól tudjátok: nem az adomány nagysága, hanem a szándék a fontos!
Amiként tudjátok: nálunk egy koldus sem annyira szegény, hogy felebarátján ne tudna segíteni!
Amiként tudjátok: ha csak 1000 (ezer) lejt tudtok adományozni, akkor is segítség az, hiszen az a közel kétmillió magyar, akivel az odaáti betegeket riogatták, ha összeadja a maga 1000-1000 lejét, s ha csak (!) 1000-1000 lejt ad is az Alapba, az akkor is hatalmas segítség lesz: 2 000 000-szor 1000 lej: 2 milliárd lej!
De Ti is jól tudjátok: mi – erdélyi magyarok – ennél sokkal gazdagabbak vagyunk!
Csatlakozzatok hozzánk!
Az Európai Idõ szerkesztõsége megnyitotta az adakozók sorát:
2 000 000 lejt helyeztünk el a december 9-én megnyitott bankszámlán (amelynek adatait az Európai Idõ 2004/26-os, karácsonyi számában is nyilvánosságra hozzuk!) - 2 000 000 lejt: jelképesen minden romániai magyar nevében 1 (egy) lejt!

2004 december 10-vel kezdõdõen az érdeklõdõk az Európai Idõ honlapján is megtalálják a szükséges adatokat a következõ címen: http://eurid.planet.ro/Anyaorszag-Alap.htm

Sepsiszentgyörgyön, 2004. december 8-án és 9-én

Az Anyaország-Alapot létrehozó
Európai Idõ szerkesztõsége nevében:

Horváth Alpár, fõszerkesztõ
comments powered by Disqus