Elmélkedések

Július negyedike

Július negyedike az amerikai köztársaság születésnapja. 
Családias örömünnep, piknikkel, tűzijátékkal, civil szervezetek 
parádéjával, mely a brit birodalomtól való függetlenség 
kikiáltására emlékeztet.

A kikiáltást követte az 1776-ban 
kitörő függetlenségi háború. Ezt szoktuk mi magyarok tévesen 
szabadságharcnak nevezni. 1848 óta ugyanis mi összekeverjük a 
függetlenséget a szabadsággal. Pedig a kettő nem azonos.A Thomas Jefferson tollából származó Függetlenségi kiáltvány 
(Declaration of Independence) hangzatos szavakkal beszélt az emberek 
isteni eredetű jogairól, egyenlőségéről, a primitív 
demokráciáról. De a fekete rabszolganép, a lakosság kerek 
egyötöde nem számított embernek sem Jeffersonnak, sem a többi 
rabszolgatartó déli delegátusnak a philadelphiai kontinentális 
kongresszuson. Jeffersonnak 100 rabszolgája volt, Washingtonnak 200.Azt sem tisztázták Philadelphiában, hogy ki lehessen a leendő 
köztársaság polgára. Végül a jogokat vagyonhoz kötötték: az 
érdemelte meg a szabadságot és az életet, akinek pénze, 
földbirtoka volt. A nagy újítás annyi volt, hogy a jogok nem szálltak 
apáról fiúra, mint Angliában. Csak a vagyon.Az ellentmondásokat csak sokkal később orvosolták, mint tudjuk, és 
katasztrofális körülmények között. A polgárháborúban több 
mint 600 000 katonája esett el a két hadakozó félnek, s a civil 
lakosság is súlyos veszteségeket szenvedett. A rabszolgák így 
szabadultak fel, bár még azután is sokáig negatív bánásmódban 
részesültek. Az alkotmány módosítása révén pedig lassan 
világra jött a valódi egyenlőség.Magyarország nemzeti létéért, függetlenségéért szállt 1848-ban 
síkra, az emberi jogokról először alig esett szó. Az 
országgyűlés azonban felszabadította a jobbágyokat, a mi 
rabszolgáinkat. Így a földbirtokosok önként lemondtak 
előjogaikról. Erre büszkék lehetünk. Viszont a kisebbségi 
kérdéseket nem oldottuk meg soha, sem a választások módját. Igaz, 
a háborúra  következő majd két évtizedben nem volt saját 
kormányunk, megszállt terület voltunk, katonai diktatúra alatt. De 
a problémák megmaradtak, legalább a Horthy világ végéig.

--

comments powered by Disqus