Elmélkedések

Éltető Lajos: Az MBK vallási arca


A Magyar Baráti Közösség (MBK) alapjaiban három pilléren áll, mint ez alapszabályában és alapító okmányában le van fektetve:  magyar vallási, karitatív és kulturális komponensen. A három közül az első, a vallási a legátfogóbb:  a másik kettőt ugyanis magában foglalja.

Ám pont a vallási jellemzője a közösségnek az, ami egyesek szemében vitás.  Vannak, akik nem értik értelmét.  Aki vallásos, kielégítheti ezirányú igényeit hagyományos felekezete révén, melynek sajnos egyre ritkábban, s akkor is többnyire csak mellékesen van Amerikában köze magyar hovatartozásához; aki pedig elveti a vallás fogalmát, nevetségesnek találja vagy, mint „modern, felvilágosult” ember, megveti és lenézi vallásos társait, szégyell vallási kérdésekről értekezni. Ami hevíti a magyar kebelt az a politika:  se szeri se száma a magyar politikai társulatoknak, melyek viszont sokszor károsak tagjai lelkére.

Az MBK éppen azért egyedi, mert nem politikai társulat.  Vallási, mert az amerikai magyarságot érintő – Paul Tillich teológus szavával élve – végső gondokkal foglalkozik.

A végső gondjaink egzisztenciálisak.  Mi az értelme, értéke a létnek? Hogyan éljük életünket, milyen erkölcsökkel? És ezek a kérdések hogyan viszonyulnak magyar azonosságunkhoz?
Ha elfogadjuk, hogy ezek vallási kérdések, akkor pl. a nyaranta megtartott találkozónk, szemináriumunk vallási cselekvés.  Mert ilyen kérdésekkel is foglalkozunk, ezekről is tanulunk az előadásokon, kötetlenebbül pedig egymástól.  Mindig van klasszikus értelemben vett közös istenszolgálat is a műsoron, de ezzel nincs letudva a vallási aspektus.  A kulturális programok is részét képezik, valamint a karitatív céladományok gyűjtése, a szeretetvendégségek, ismerkedések, baráti kapcsolatok létrehozása, megerősítése.  Ezek mind olyan tevékenységek, melyek manapság amerikai templomoknál is szokásosak. Fontos része mindennek az etikai oldala:  a demokratikus szellem, baráti szeretet, az udvariasság, mellyel egymás iránt viseltetünk.

A „szeminárium” egyébként évközben is folytatódik, írásban, levelező körünk és honlapjaink révén. És itt-ott kisebb csoportosulások, rendezvények segítségével.  Nehéz az óriási távolságokat áthidalni, de kezdettől fogva ez a célunk.

Éltető Lajos

­
comments powered by Disqus