2018 - 50 Éves múltunk a jövőnk fényében

Előadók

Balla Zsuzsánna (Michigan): Zongora szakos zenei tanulmányait Marosvásárhelyen és Brassóban végezte. Koncertjeivel Európa és Amerika-szerte örvendeztette hallgatóit. Jelenleg családjával Amerikában él és ott zongoratanár, orgonista és zongoraművészként tevékenykedik.

Bencsik Zita (Budapest-Chicago): A Szegedi Tudományegyetemen szerzett jogász és német nyelvész diplomát. Jogi tanulmányokat folytatott a Potsdami Tudományegyetemen is. Jelenleg a Chicagói Konzulátus főkonzulja. Szakterülete és Ph.D kutatási területe: kontrasztív nemzetközi jogtörténet, európai bevándorlási és állampolgársági jogok, migráció.

Bokor Erika (Illinois): A hetvenes évek óta az MBK tagja, 2006 és 2011 között gondnoka. Férjével és lányával tevékenyen részt vesz a chicagói magyar életben, ahol több szervezeten belül vezetői szerepet vállal. Hivatását pszichológusként végzi.

Brenzovics László (Ukrajna): Történész, politikus. Zápszonyon született 1964. április 25.én. Történész diploma az Ungvári Állami egyetemen (1986), és PhD (2003) az Eötvös Lóránd Tudományegyetem. 1997-től a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola tanára. 2014-ben megválasztották az Ukrán Parlament képviselőjévé. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség jelen elnöke.

Geréb Szende (Illinois): Székelyudvarhelyen született, tanulmányait Kolozsváron végezte. Chicagóban él 2001 óta, ahol aktív tagja a helyi magyar közösségeknek. 2014 óta otthon neveli két gyermekét, akik mellett házi napközit működtet.

Kovalszki Péter (Michigan): Erdélyi származású detroiti magyar orvos, a marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem végzettje . Több, mint két évtizede az MBK tagja és volt gondnoka (elnöke), valamint az MBK Kalendárium társszerkesztője. Külön foglalkoztatja a nyugati magyar diaszpóra sorsa, amely alakulását követi úgy az USA-ban mint Európában.

Ludányi András (Budapest, Ada): Az MBK egyik alapító tagja, az ITT-OTT Kalendárium társszerkesztője. Évtizedek óta szolgálja a magyarságot, közösségünkön keresztül is. Politológus, egyetemi tanár, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársra, az emberi jogok védelmezője.

Marosán Csaba (Kolozsvár): Erdélyben, nagycsaládban született színművész, a Kolozsvári Állami Magyar Színház legifjabb tagja. Két irodalmi mozgalom elindítója, amelyeknek céljai: megszerettetni a irodalmat a fiatalokkal és a népművelődés. Eddig 65 középiskolában és 95 templomban tartott előadást.

Minger Hajnal (Michigan): Erdélyben, Marosvásárhelyen született és műszaki tervező képesítését is ott szerezte. Az USA-ban, a Ford Motor Co.-nál motortervezéssel foglalkozott. Majd a U of M-en, környezet tudományt és geológiát végzett. NLP Coach, hipnoterapista és az MBK gondnoka.

Pozsony Ferenc (Kolozsvár): A Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Intézetének professzora, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. Magyar szakos tanári diplomával, valamint az etnológiai tudományok doktorátusával rendelkezik. Az erdélyi és a moldvai csángó népszokásokat, tárgyi kultúrát, valamint a falusi társadalmak modernizációját tanulmányozza. A kolozsvári Kriza János Néprajzi Társaság és a zabolai Csángó Néprajzi Múzeum alapító elnöke

Somogyi Balázs (Connecticut): A keleti parti magyarság szolgálatában áll több évtizede, hivatásos orvosi foglalkozása mellett. Az MBK vezetőségének tagja, a Connecticuti Magyar Kulturális Egyesület (Hungarian Cultural Society of Connecticut) elnöke, és az MBK keleti partvidéki gondnoka.

Üsztürü Zenekar (Kolozsvár): Az együttest 1992-ben fiatal kolozsvári magyar egyetemisták alakították, akik az eredeti magyar népzene gyűjtésére, megismerésére és továbbadására szánták életüket. A zenekar eredeti magyar népzenét játszik és őriz, amit a magyar cigány és paraszt zenészektől tanult, számtalan gyűjtőútja alkalmával. Tanáraik és mestereik Erdély és Magyarország legkimagaslóbb eredeti adatközlő zenészei voltak. Hiszik és vallják, hogy a népzenét, néptáncot igazán megtanulni nem elméleti apró részletek boncolgatásával, hanem inkább űveléssel, kintről befelé haladva egyre mélyebbre jutva, élmények tapasztalásával lehet. A műsorban Magyarország legjobb táncosai közül egy pár szerepel. A táncokkal fűszerezett, eredeti magyar zenét bemutató műsor nagy élményt nyújt fiataloknak és időseknek egyaránt.