Előadók

Balla Sándor (Marosvásárhely): Opera és klarinétszakos tanulmányait a brassói és kolozsvári zeneakadémiákon végezte.  2006-tól a Craiovai Elena Teodorini Opera énekese. Jelenleg a Kolozsvári Állami Magyar Opera munkatársa és több európai produkció vendégművésze. Koncertjei és opera előadásai nagy sikert arattak Európa- és Amerika-szerte. 2016-ban az év legjobb férfihangjának jelölték Romániában.
  
Balla Zsuzsánna (Michigan):  Zongora szakos zenei tanulmányait Marosvásárhelyen és Brassóban végezte.  Koncertjeivel Európa és Amerika-szerte örvendeztette hallgatóit. Családjával Amerikában él és ott zongoratanár, orgonista és zongoraművészként tevékenykedik.
  
Bencsik Zita (Budapest-Chicago): A Szegedi Tudományegyetemen szerzett jogász és német nyelvész diplomát. Jogi tanulmányokat folytatott a Potsdami Tudományegyetemen is. Jelenleg a Chicagói Konzulátus főkonzulja. Szakterülete és Ph.D kutatási területe: kontrasztív nem- zetközi jogtörténet, európai bevándorlási és állampolgársági jogok, migráció.
  
Bokor Erika (Illinois): A hetvenes évek óta az MBK tagja, 2006 és 2011 között gondnoka.  Férjével és lányával tevékenyen részt vesz a chicagói magyar életben, ahol több szervezeten belül vezetői szerepet vállal.  Hivatását pszichológusként végzi.
  
Geréb Szende (Illinois): Székelyudvarhelyen született, tanulmányait Kolozsváron végezte. 2001 óta él Chicagóban, ahol aktív tagja a helyi magyar közösségnek. 2014 óta otthon neveli két gyermekét, akik mellett házi napközit működtet.
 
Jókay Károly (Budapest): Közgazdász-politológus, 1963-ban Chicagóban született,  1994 óta él Magyar- országon, és 2012 óta vezeti a Fulbright Bizottságot.  Húgaival létrehozták a Jókay Család Alapítványát (www.jokay.hu), mely a Kárpát-medencei magyar közoktatást, kultúrát, valamint a Pápai Református Kollégiumot és a Jókai Mór emlékét megörökítő civil szervezeteket hivatott támogatni.  
  
Juhász Zoltán (Budapest): Kutatómérnök, népzenész, tanulmányait a BME villamosmérnöki karán végezte, a népzenét a furulyáló, dudáló magyar pásztoroktól tanulta. Kutatási témája a népzenei kultúrák összehasonlító számítógépes elemzése. Az Óbudai Népzenei Iskola és a Liszt Ferenc Zeneakadémia tanára. Előadásai a számítógépes népzenei kutatásról, a pásztorság zenei hagyományáról, valamint a magyar pásztorhangszerek - a duda és a különféle furulyák - eredetéről szólnak.

Ludányi András (Budapest, Ada): Az MBK egyik alapító tagja, az ITT-OTT Kalendárium társszerkesztője.  Évtizedek óta szolgálja a magyarságot, közösségünkön keresztül is. Politológus, egyetemi tanár, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársra, az emberi jogok védelmezője.

Minger Hajnal (Michigan): Erdélyben, Marosvásárhelyen született és műszaki tervező képesítését is ott szerezte. Az USA-ban, a Ford-nál motortervezéssel foglalkozott, majd az Ann Arbor-i U of M egyetemen, környezet tudományból és geológiából diplomázott. A helyi Magyar Hagyományokat Ápoló Kör alapító tagja és alelnöke, valamint az MBK gondnoka.

Somogyi Balázs (Connecticut): A keleti parti magyarság szolgálatában áll több évtizede, hivatásos orvosi foglalkozása mellett. Az MBK vezetőségének tagja, a Connecticuti Magyar Kulturális Egyesület (Hungarian Cultural Society of Connecticut) elnöke, és az MBK keleti partvidéki gondnoka.
  
Török Testvérek (Budapest-Ada): A jelenleg Budapesten élő, délvidéki gyökereikhez máig kötődő testvérek fontosnak tartják a tiszta forrásból vett zenei anya- nyelvünk megismerését, ápolását és továbbadását, 
ugyanakkor ezt saját egyéni elgondolásaikkal fűszerezik.  Zenei repertoárjuk felöleli a magyar népzene széles skáláját, továbbá céljukként tűzték ki a keleti testvéreink népzenéjének felkutatását és annak magyar dallampárhuzamba állítását.  Hitvallásuk, hogy „mindenkinek joga van ahhoz, ami őstől fogva az övé, tulajdon népzenéjének megismeréséhez.”