Reménység tavi találkozónk

Letöltés pdf formátumban

(2006. augusztus 12-19)                                                                    

Ludányi András

2006-ban hagyományos találkozónkat augusztus 12-től 19-ig tartottuk a Reménység Tó partján. Idei összejövetelünk hangulata különleges volt és nem csupán a hagyományos folytonosságot tükrözte a résztvevők felé.

A különleges hangulathoz több tényező hozzájárult. Elsősorban: a fiatalabb generáció vette ki oroszlánrészét a szervezésből, új gondnokunk Bokor Erika vezetésével. Másodsorban, mert ez évben két nagy jubileumot is ünnepeltünk: az 1956-os Forradalom 50-ik évfordulóját és Közösségünk 30-ik találkozóját a Reménység tó mellett.

Harmadsorban, különleges kihívást jelentett, hogy földig égett az állami park központi épülete még február 10-én. E drámai esemény miatt kényszerhelyzetbe kerültünk mert az összejövetel konferencia részét új színhelyen kellett lebonyolítsuk. Ezt úgy sikerült megoldanunk, hogy kibéreltük a Zaleski falucska katolikus templomának közösségi épületét. Így továbbra is a tó és a kabinok közelében tudtunk maradni.

Bátorítóan jó hír, hogy változni látszik az elmúlt évek tendenciája: számszerint gyarapodtunk! Összesen körülbelül 130-an voltunk. Ebből 24 fiatal gimnazista és egyetemista korú volt, és kb. tíz gyermek. Ez fontos fiatalítást jelent közösségünk számára. Irányt is mutat, abban, hogy Közösségünkön belül az ifjúság számára érdekes és tartalmas programot biztosítsunk. Ebben az irányban is sikerült jelentős lépéseket tennünk, mint pl.: Kozsik Ildikó (Marosvásárhely) a gyermekprogram vezetésével; a péntek esti 1956-os drámai előadás felolvasásával, Somogyi Ilona (Cheshire, CT) rendezésében; a Kabar együttes népzenei koncertjeivel, valamint a szombat reggeli búcsú Istenszolgálattal, Ludányi Csilla (Santa Fe, TX) és az ifjúsági bizottság szervezésében.

Heti programunkat Bokor Erika gondnokunk nyitotta meg a tóparti menedékhelyen amit eddig csak a szerda esti szalonnasütésnél és tábortűznél használtunk. A romantikus környezet, mintegy a tó és az erdő ölelésében, Éltető Lajos (Portland, OR) megnyitó Istenszolgálata erőt és közösségi szolidaritást nyújtott mindannyiunk számára, és egyben méltó és emelt hangulatot adott hetünk beindításához.

Az Istenszolgálatot az első alkalommal közénk jött résztvevők bemutatkozása követte. A zsibongó ismerkedés után, sor került Szakály Sándor (Budapest) hadtörténész előadására. ,,1956 ahogy ma látjuk” címmel, amelynek mondanivalója hetünk fő témájának és hangulatának adott nyomatékot. Előadása érdekfeszítő és tárgyilagos ismertetése volt 1956 szerepének népünk történetében, mint népfelkelés, forradalom és szabadságharc.

Délelőtti programunkat szintén újítás követte. A lakókabinok (44, 45 és 46-számú kabinok) között, létrehoztunk egy szabadtéri ebédlőt, ahol kialakítottunk egy U-alakú ebédlőteret a park piknik asztalaiból. Ide a közös ebédhez, mindenki hozott valami ennivalót saját kabinjából. Ízletes, magyaros étkeinknek közös fogyasztása hangulatos és kedves élménnyé vált. Egyben itt is jobban megismerhettük egymást, valamint, nagyszülők és unokák, és minden korosztály családias légkörben élvezhette az együttlétet. A jól sikerült közös étkezést a délelőtti előadások után a hét folyamán minden délután megismételtük.

Vasárnap esti programunkat a Kabar Népi Együttes tette emlékezetessé. Zenei tehetségükből ízelítőt kaptunk azon a fogadáson amit Közösségünk rendezett az MBK múltbeli vezetők tiszteletére. Szintén erre az alkalomra készített Kovács Árpád (Silver Spring, MD) filmösszeállítást az MBK múltjáról. A fogadás alkalom volt mindannyiunk számára emlékeink felidézésére, és régi sorstársainkkal újra találkozni és elbeszélgetni.

Hétfőn folytattuk az 1956-os események 50. évfordulójának szentelt programunkat. A programot Layton Narcissza (New Fairfield, CT) vezette. Első előadónk Lipták Béla volt (Stamford, CT). Béla szemtanú- és résztvevőként vezetett bennünket végig 1956 októberének eseményein, a forradalmi követelések 16 Pontjának születésétől a Szabadságharc vérbefojtásáig. Ezt követte Tófalvi Zoltán (Marosvásárhely) történész, aki az 1956-os forradalom és szabadságharc erdélyi hatásáról és visszhangjáról számolt be. Mindkét előadást sok kérdés és hozzászólás követte.

Esti programunkat Kalocsai Andrea (Budapest) monodrámája zárta, amelyet Ditzendy Attila Arisztid írt, Tóth Ilona kirakatperéről. Az előadás – amely ősbemutató is volt – megrázó és emlékezetes élményt adott mindannyiunk számára.

Kedden Bőjtös László (Brecksville, OH) mutatta be az előadókat. Szakály Sándor hadtörténész előadásával kezdtük a napot, aki Magyarország második világháborús szerepéről tartott érdekfeszítő elmélkedést, ismét higgadt és érveit támogató példákban gazdag kiértékeléssel, mind a hiedelmeket, mind a tényeket illetően, melyek a történészeknek a háborút követő 30 évben írott munkáit jellemezték. Őt követte Pomezanski György (Budapest) a Duna TV gazdasági alelnöke, aki képet nyújtott a Duna TV helyzetéről a magyar gazdasági életben, egy globalizálódó világban. Esti programunk filmvetítéssel záródott: Tófalvi Zoltán Moyses Mártonról szóló dokumentfilmje nyújtott ismét megrázó élményt mindannyiunk számára.

Szerdai programunk is újítással indult be, vagy ebben az esetben talán visszarendeződéssel. A heti lazítás helyett, szerdán két olyan délelőtti programunk volt, amely élénk közösségi részvételt igényelt. Kovalszki Péter (Detroit) vezette be Szentkirályi Judith (Cleveland) a kettős kultúrában való gyermeknevelésről szóló előadását. Az is újítás volt, hogy ez alkalommal angolul hangzott el az előadás “Rais-ing children in a dual culture” címmel. A modern “power point”-os előadás rengeteg kérdést serkentett a hallgatóságban. Látszott, hogy a mondanivaló eleven idegeket borzolt a megmaradásért küzdő közösségben. Utána még a szünetben is folytatódott a hallottak megbeszélése, vitatása. Következőben Kovalszki Péter vezetésével a könyvklubunk által választott mű, Ignácz Rózsa ,,A születésnap körül” c. könyvének az ismertetése és megvitatása került sorra. A könyv mondanivalóját, az írónő fiánál Makkai Ádámnál tartott filminterjú vetítésével vezették be, amely élénk bekapcsolódást serkentett a résztvevők körében.

Délutáni és esti programunkat a tóparti menedékházban folytattuk. Itt vezette le Megyeri Csilla (Chicago, IL) a gyermekek számára tervezett staféta versenyeket. Itt főzték Kovách Almaszt és Béla (Columbus, OH) a már tradiciónak számító izletes halászlevüket, két külön bográcsban, ,,csípős” és ,,mégcsipősebb” megjelöléssel. Fiataljaink itt biztosították a tüzelőfát és rakták, táplálták a tábortüzet ami köré guborodtunk, hogy végrehajtsuk a rituális szalonna- és kolbász sütést. Majd a varázslatos füst és hagymaillat keveredésében hallgattuk végig a hagyományos, szerda-esti szórakoztató műsort, amit Somogyi Balázs (Cheshire, CT) irányított. Ebben a fő közrejátszók voltak: a Kabar Népi Együttes, a Chicago-i lányokból összeállt furulya együttes, Kalocsai Andrea Sinka-vers felolvasása, és sok, sok más humoros és komolyabb témájú szereplés. Közben fogyott a bor, sör, limonádé és nótáztunk amíg csak bírtuk tüdővel. A dalárda fő szereplői: Vámos József és Mihály, Kovalszki Péter, Somogyi Balázs, Fülöp Laci és Chiszár Pista voltak.

Csütörtök reggel Fülöp László (Edina, MN) volt a műsorvezető. Elsőnek Bognár Bélát (Dayton, OH) mutatta be, aki Viharos Viktor ,,Októberben” c. versét mondta el beindítónak. Ezt követte Lauer Edith (Cleveland, OH) és Lauer-Rice Andrea (Atlanta, GA) beszámolója és bemutatója az 1956-os túlélők személyes történeteinek angol- és magyarnyelvű feldolgozásáról. Edith beszámolt a gyűjtés kihívásairól és sikereiről, ami könyv formában lát napvilágot ez év vége előtt. Andrea leánya pedig bemutatta, hogy miképpen kerül ez az anyag feldolgozásra, fiatalok számára, videójáték és taneszköz formájában is.

Rövid szünet után Fülöp László bemutatta Közösségünk volt és jelen gondnokait, akik az MBK múlt és jelen kihívásairól beszéltek. Először Ludányi András, (Ada, OH) és Éltető Lajos elmélkedtek a kezdeti nehézségekről és azokról a személyes és erkölcsi indítékokról melyek létrehozták először a levelező kört, aztán a folyóiratot és végül a közösséget. Ezt követte a többi gondnok felszólalása kronológiai sorrendben. Bokor Erika felolvasta Sass Márton (Törökbálint) Magyarországról küldött levelét amiben a Közösség kezdeti céljait és feladatait vázolta. Őt követték Bőjtös László, Somogyi Balázs és Fülöp László visszaemlékezései közösségi szerepükről. Az elmondottakat illusztrálták Zoltán Sándor és Piroska által összeállított tablók az előadó terem falairól. A képekből is visszatükröződött múltunk, és háttérként kapcsolódott a kimondott szavakhoz.

A gondokok előadásait a Magyar Baráti Közösség közgyűlése követte, amelyet Bokor Erika nyitott meg. A gyűlés első pontjaként pénztári jelentést kért Bodoni Ildikótól (LeGrange, IL) és a találkozó hetére vonatkozó beszámolót Megyeri Józseftől (Chicago, IL). Ezután a közgyűlés elé terjesztette az előző tanácsgyűléseken megtárgyalt tisztségi jelöléseket. A közgyűlést hozzászólások és megbeszélések után berekesztettük.

Esti táncházunkat a Kabar Együttes kiváló muzsikája tette emlékezetessé, egy gazdag, rövidke koncert után.

Mivel Koller Levente (Andover, NJ) nem tudott velünk lenni, a pénteki műsorvezető szerepét Kovalszki Péter vállalta. Tófalvi Zoltán előadását hallgattuk meg ekkor az ,,Autonómiák esélyeiről Erdélyben” címmel. Zoltán ábrázolta az autonómia koncepciók gazdag múltját, mind elméleti, mind gyakorlati szinten. A hozzászólások- és egy rövid szünet után, Péter bemutatta Pomezanski György második előadását amely a Duna TV szolgálatát vázolta ,,Művészet, társadalom, kultúra” alcímmel. Ezt követően Kalocsai Andrea remekelt ,,Mária országa” című drámai előadásával.

Péntek este csodálatos hetünknek záró programjait élvezhettük. Elsősorban felléptek a gyerekek mindazokkal a versikékkel és nótákkal amelyeket szüleiktől vagy Kozsik Ildikótól sajátítottak el a hét folyamán. Kedves, szép, és olykor humoros fordulatokkal zajlott le ez a program. Ezt követően lépett színre a ,,Reménység tavi színi társulat” Somogyi Ilona rendezésében ,,1956 Emberközelből” címmel. A résztvevők előadták a Lauer gyűjtés ‘56-ra emlékező történeteit. Közösségünk több tagja saját szavait hallhatta vissza az előadók hangjaiból. A hatásos előadás Bokor Zelma, Csorna István, Jármy Orsolya, Szakály Sándor, Éltető Bandi, Somogyi Balázs, Cvikli Zsanett, Cserháti Viktor, Minger Hajnal és Cvikli Attila közreműködésének volt az eredménye és érdeme. Szép csokorba szedte ezt számunkra Somogyi Loni.

A szellemi értékeket angolul is megosztottuk azokkal akiknek nehézkes vagy egyáltalán nincs magyar nyelvkészségük. A már említett Szentkirályi Judith előadása mellett, Somogyi Balázs, Fülöp László és Ludányi András is tartottak angolul előadásokat a héten magyarul is elhangzott témákról. Hetünk programjaihoz értékes hozzáadás volt a Mózsi Monika által kiállított könyvárusítás. Ez nemcsak emlékeztető volt Mózsi Ferencre, aki most nem tudott közöttünk lenni, de egyben kiváló alkalom a mai magyar könyvek, CD-k és VHS-ek megvásárlásához. Az új könyvek között ott találhattuk Pflantzer István verses köteteit is és a régiek közül András János ,,Elindultam szép hazámból”címűt is. Az utóbbiakat csak azért ragadjuk így ki a sok közül, mert ezek az ösztöndíjak gyarapítására lettek felajánlva. Itt megemlítendő, hogy Közösségünk tanácsa és tagsága megújította elkötelezettségünket az ösztöndíj alapok- (Bognár, Forgách, Bőjte) és a szórvány egyházak (Vetési Lászlón keresztül) rendszeres támogatására.

Szombat reggel már nem Zaleskiben, hanem a szabad ég alatt, a kabinok között tartottuk meg búcsú Istenszolgálatunkat. Ugyanott, ahol előtte a hét folyamán közös étkezéseinket tartottuk, most a fiatalabb generáció ott rendezte közös igehirdetésünket és imáinkat, Ludányi Csilla, Swett Anikó, Ludányi Julianna, Megyeri Csilla, Szilágyi Stefi és Elekes Álmos hozzájárulásával. Bokor Erika búcsúztatott mindannyiunkat azzal, hogy jövőre ismét találkozunk.

Mégegyszer elhangzott Himnuszunk a Reménység tavánál és újra szétszéledtünk a szélrózsa minden irányába.