2004-es beszámoló

Letöltés pdf formátumban

(2004. augusztus 14–21 )

Somogyi Balázs

A Magyar Baráti Közösség ez évben, mintegy száz személy részvételével, augusztus 14 és 21 között tartotta meg 32-ik Találkozóját (Magyar Hetét), az Ohio-i Lake Hope-nál, a Reménység tavánál.

Az összejövetel központi gondolatát, eszmeiségét a „Kis ország -Nagy Nemzet" tárgyköre határozta meg. Ismételten kihangsúlyozzuk azt, hogy az aránylag kis területre szorított magyar nemzet, hitével, akaratával, tudásával és szorgalmával képes lesz arra, hogy biztosítsa alkotó szerepét és jövőjét a nagyvilágban. Mindehhez, természetesen szép szavakon és szónoklatokon túl, bátor kezdeményezésekre, tettekre van szükség.

A Találkozón elhangzó előadások zöme a szórvány- és szétszórtsági sor kihívásaival foglalkoztak. Vetési László (Kolozsvár) a dél-erdélyi magyar szórvány-közösségek életéről tartott megrázó - és ugyanakkor, felemelő ismertetést. Szalma József (Újvidék) a vajdasági magyarok újabb megpróbáltatásairól adott átfogó beszámolót. Szöllösy Pál (Svájc), az E.RM.Sz. vezetőségi tagja, a demokráciával kapcsolatos kihívásokkal foglalkozott, a Kárpát medencében és a Nyugaton élő magyarságot érintő vonatkoztatással. Újvági Péter (Toledo, OH) az amerikai magyarok elképzelhetően meghatározó szerepéről szólt az amerikai elnökválasztás esetében. Lauer Edith (Cleveland, OH), a pozsonyi Dobos László üzenetét tolmácsolta, a trianoni gúzsbakötöttség Európai Unió keretében remélt feloldását illetően, majd a felvidéki magyarok sorsát, jelenlegi helyzetét ecsetelte.

Sárközi Péter, helyettes főkonzul (New York, NY) népszerű előadásban foglalta össze a magyar állampolgárságra vonatkozó tudnivalókat.

Az előadások, minden esetben, élénk eszmecseréhez vezettek, és több alkalommal, fontos és konkrét kezdeményezéseket eredményeztek.

A Találkozó harmadik napján megrendezett szórványegyházi „börze" bizonyult legfontosabbnak ezek közül. Huszonegy veszélyeztetett magyar református egyházközség került „kisorsolás"-ra. A Magyar Baráti Közösség Tanácsa és a jelenlévő MBK-s családok hat közösség támogatását vállalták el. Sikeresen zárult az a gyűjtőakció is, amely egy kaszáló-gép megvételét biztosította a dévai és délerdélyi árvák megsegítésére.

Kulturális és angolnyelvű előadások egészítették ki, gazdagították a hét programját. Jankovics József (Budapest) Balassi Bálintról az első magyar „nyugatos" költőről tartott magasszínvonalú előadást. Somogyi Balázs (Cheshire, CT) a magyar irodalom Amerikával foglalkozó alkotásairól tartott beszámolót. Mózsi Ferenc (Chicago, IL) és Jankovics József részletesen ismertették a Makkai Ádám által szerkesztett „A csodaszarvas nyomában" című magyar-angol vers-antologiát Mécs Éva (Pittsburgh, PA) előadóestje keretében, drámai, elgondolkoztató, majd humoros szemelvényekkel mutatta be a magyar irodalom egyes gyöngyszemeit.

Nagyon sikeres, minőségében kiváló és osztatlanul népszerű volt a marosvásárhelyi-budapesti Üsztürü Együttes részvétele. Önálló esti bemutatóval szórakoztattak bennünket, a táncházas műsor folyamán, majd szerda esti tábortűznél és a késő éjszakába nyúló közös énekléseknél jókedvet és nagyszerű muzsikát szolgáltattak.

A gyermek szavalóverseny ez évben is felemelőnek, lelkesítőnek bizonyult. Ismét megtartottuk olvasóköri összejövetelünket, Pav-lish Bernadette (Cleveland, OH) vezetésével megtárgyaltuk Kertész Imre (Budapest-Berlin) Nobel-díjas író „Sorstalanság" című munkáját. Péntek este Koltay Gábor „Trianon" című filmje került bemutatásra.

2003-ban vezettük be a magyar nyelvű programmal párhuzamos angol nyelvű előadássorozatot, amely a magyarul már - vagy még - nem beszélő házastársak, családtagok részvételére alapozott. Előadókként Sárközy Péter, Lyle Ludányi Csilla (Houston, TX), Lay-ton Narcissa (New Fairfield, CT), Somogyi Balázs és Ludányi András voltak az előadók.

Istenszolgálataink fémjelzik hetünk kezdetét és bevégzését. Nt. Ötvös Zsolt, Columbus református lelkésze hirdette az igét vasár nap, amíg a záróistenszolgálatot az MBK fiataljai (Lyle Ludányi Csilla, Layton Paulette, Megyeri Csilla, Farkas Ottó, Fodor Andrea, Czvikli Zsanett, Sándor Renáta és Swett Anikó) részvétele tette emlékezetessé.

Csütörtöki Közgyűlésünk keretében négy MBK-s tagot (névszerinti Somogyi Ilonát, Layton Narcisszát, a Horváth házaspárt - Erzsébet és János -, valamint Lyle Ludányi Csillát) jelöltünk tanácsosnak, az évvégi választásra.

Úgy döntöttünk, hogy következetes odafigyeléssel és szorgalommal, továbbra is folytatjuk a kisebbségeket támogató erőfeszítéseinket, ugyanakkor, nem felejtkezünk el „védelmező" munkásságunkról a magyar kisebbségeket érintő jogtalanságok és sérelmek ügyében. Jelenleg, ez elsősorban a Szerbia-Montenegróban tapasztalt kihívó jellegű magyar-verésekkel kapcsolatos tiltakozást jelenti.

Abban a meggyőződésben, abban a reményben búcsúztunk egymástól, hogy 2005-ben (augusztus 13 és 20 között) ismét összesereglünk a Reménység Tavánál.