1956 Forradalom

Megjelent az emlékalbum

Az 1956-os forradalom ünneplése összetartó erejű

A napokban került ki a nyomdából egy rendhagyó kiadvány, amit az 1956-os forradalom 51. évfordulójának ünneplésén mutat be hivatalosan a rendezőség és a szerkesztésért felelős bizottság. Az amerikai-magyarok tavaly különleges külsőségek között és méltósággal ünnepelték az 50. évfordulót, aminek központi rendezvénye New Yorkban, a Carnegie Hallban volt. Többek között ezeket a felejthetetlen élményeket dolgozza fel a könyv.

 

Az emlékalbum összeállítása és kiadása rendkívüli vállalkozás volt, olyan amihez foghatót az amerikai-magyarok hosszú évek óta nem láttak. Felépítése, tartalma és külleme párját ritkítja. A korabeli fényképek Eric Lessing, Papp László és ismeretlen fotósok remek darabjaiból tevődik össze. Tartalmazza az alkalomra készült magyarországi és USA-beli proklamációkat, továbbá korabeli emléktárgyak, bélyegek és kitüntetések fényképeit. A legfrissebb publikált képek természetesen a Carnegie Hall eseményeire és az istentiszteletekre koncentrálnak. Az emlékalbumban viszonylag kevés a szöveg; azok is többnyire korabeli anyagok magyarul vagy angolul, illetve versek (Tollas Tibor, Illyés Gyula). Itt sorjázik néhány kiemelkedő évforduló megünneplésének kép- és szöveganyaga. Megtalálható Dwight D. Eisenhower „My friends from Hungary, In behalf of my fellow Americans, I welcome you to the United States” kezdetű levele, amit a magyarországi megtorlás után írt. Itt olvashatók többek között Albert Camus, Király Béla, Kathryn Livingston, Nagy Károly és dr. Lakatos István cikkei, illetve emlékiratai úgyszintén. Ilyen színes és sokfelé tekintő összeállítás nem található egybegyűjtve a magyar forradalomról.

Ez a képes krónika elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a készítők köszönetet mondjanak azoknak, akik anyagilag támogatták a történelmi esemény 50.  évfordulójának megemlékezését. Az 1956-os Magyar Forradalom 50. Évfordulójának Emlékünnepét Szervező Bizottság - Lovas György elnökletével és dr. Lakatos István társelnökletével – hálája jeléül minden anyagi támogatóhoz eljuttat egy példányt.

Szarvasy Mihály, szerkesztő és művészeti szakértő külön említést érdemel. Az ő közreműködése, főleg anyaggyűjtése nélkül ez a kiadvány ilyen formában nem jött volna létre; megalkuvást nem tűrően dolgozott azon, hogy minden olyan anyagot, cikket, emléktárgyat, levelet és dokumentumot összegyűjtsön segítőtársaival, amelyek történelmi hűséggel keresztmetszetét adják a forradalomnak. Az ízléses megjelenítés Iványos Árpád grafikai tervező munkáját dicséri.

Az egyik legnagyobb erénye az emlékalbumnak, hogy változatos formája, kétnyelvűsége és színessége miatt izgalmas a fiatalok számára is; akik már itt születtek, és távolodnak a magyar gyökerektől. Az ő informálásuk, ilyen populáris irodalmi stílusban sürgető; épp ideje az ilyesfajta, nemzedékek közötti információáramlás beindításának!

Mint ismeretes, a már említett bizottság, vállalt feladatának elvégzése - az évforduló megszervezése – után rögtön újraszerveződött. Az 1956-os Magyar Forradalom 50. Évfordulójának Emlékművét Szervező Bizottság, Papp László elnökletével most azt a régen megálmodott célt hivatott megvalósítani, hogy New York városban maradandó emlékművet állítson az 1956-os magyar forradalomnak; áldozatainak és a megtorlást elszenvedőknek. Ehhez komoly szervezésre, elszántságra és további anyagi támogatásra van szükség.

Kérjük az amerikai-magyar közösség szervezeteit, tagjait és másokat, hogy ezt a nemes célt támogassák. Minél többen kérjenek a 3000 példányban megjelent szép emlékalbumból, amiért bármilyen összegű adományt küldhetnek (minimum $20.00, az emlékalbum önköltségi ára.) (Levelezési cím: Coordinating Committee for the Memorial of the 1956 Hungarian Revolution, c/o Hungarian House, 213 East 82nd Street, New York, NY 10028.) A Bizottság a végzett munkájáról és az adományok összegéről rendszeresen tájékoztatást ad ki.

Az „1956-2006 Memorial Album” egyik oldalán az Egyesült Államokban található 56-os emlékművek fényképei találhatók. A bizottság, amelynek munkája szépen ível át az 50. évforduló történelmi méretű megemlékezésétől egy maradandó emlékmű megszervezéséig, várja az érdeklődőket és a támogatókat. Reméljük, hogy a következő emlékalbumban már egy New York-i emlékmű története és fényképe is szerepelni fog a külföldön élő magyarok összefogásának szép példájaként.

Niemetz Ágnes
Az 1956-os Magyar Forradalom 50. Évfordulójának
Emlékművét Szervező Bizottság
Média Csoportja

comments powered by Disqus